• sv. michael
  Modlitba ke sv. archandělu Michaelu

  Nejslavnější kníže nebeských vojsk, sv. archanděle Michaele, ochraňuj nás v boji a strašném zápasu, který podstupovati jest nám s knížaty a mocnostmi, se správci světa této temnoty, se zlými duchy. (Efes. 6, 12.) Pospěš ku pomoci lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k obrazu podobenství Svého učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. (Moudr….

  Read more
 • IMG_6407
  Svátost biřmování v Rakousku (2014)

  Dne 24. srpna zavítal na pozvání P. Martina Fuchse a místních tradičních katolíků do rakouského města Aigenu biskup Richard Williamson, aby zde několika dětem udělil svátost biřmování, odsloužil mši svatou a přednesl přednášku.

  Read more