• 10750116_877061338973236_1966856904867961859_o
  Jáhenské svěcení v Brazílii (2014)

  V neděli 26. října 2014, na svátek Ježíše Krista Krále, J. Ex. biskup Richard Williamson v klášteře Sester Institutu Naší Paní Růžencové v Anápolis v Brazílii udělil jáhenské svěcení bratru Andrému OSB z Kláštera sv. Kříže v Nova Friburgo v Brazílii. Dá-li Pán Bůh, příští rok bude bratr André vysvěcen na kněze. Gratulujeme mu a vyprošujeme hojnost Božího požehnání!

  Read more
 • Saint_Luke_painting
  Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

  Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškodil. Roku 1782 jej císař Josef II. prodal v dražbě za 1 zlatý a 16 krejcarů…

  Read more
 • simplicity-desales
  Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

  Svaté křižmo, jehož se z apoštolského podání užívá v Církvi Boží k biřmování a svěcení, se skládá z olivového oleje smíšeného s balzámem, což představuje mezi jiným dvě vzácné a drahé ctnosti, jež se skvěly na svaté osobě našeho Pána a jež nám obzvláště doporučil, jako by mělo naše srdce jimi býti zvláštním způsobem zasvěceno…

  Read more
 • __7383145
  Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

  Závažnou událostí byla liturgická reforma. Jak každý ví, byla dílem dobře známého patera Bugniniho, který ji připravoval dlouho dopředu. Již v roce 1955 nechal P. Bugnini přeložit protestantské texty biskupovi Pintonellimu (vrchnímu italskému vojenskému kaplanovi, který v době okupace strávil mnoho času v Německu), neboť sám německy neuměl.

  Read more
 • Christ King[1]
  Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

  (Předepsané od S. R. C. 17. X. 1925 a 28. IV. 1926; závazné o svátku Krista Krále.) Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, před oltářem tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvoji jsme, tvoji chceme býti; abychom však byli pevněji s tebou spojeni, hle, dnes každý z nás se zasvěcuje dobrovolně tvému nejsvětějšímu Srdci….

  Read more
 • christusrex-modry
  Králova práva

  Když slunce zapadne za horami, nenastává ihned noc. Po nějakou dobu ještě je nad krajinou světlo a teprve ponenáhlu rozestrou se stíny úplné tmy. Nietsche, filosof pánského lidství, ukázal na tento zjev na vysvětlenou, proč mnozí nevěrci přece ještě křesťanské idey v sobě nosí a křesťansky jednají. Jejich slunce zašlo; ale ještě není půlnoc, hodina…

  Read more
 • Pope Paul VI
  Blahořečení Pavla VI. a don Luigi Villa

  „Včera jsem dostal anonymní telefonát. Hlas mi řekl: ‚Až vy umřete, my postavíme Pavla VI. na oltář!‘“
  Don Luigi Villa zemřel v Pánu 18. 11. 2012. Za jediný měsíc, 20. 12. 2012, byl (už podruhé) zahájen proces beatifikace Pavla VI.

  Read more