• St_John_Bosco_CNA_World_Catholic_News_1_16_12
  Don Bosco (1935)

  První celovečerní film o sv. Donu Boscovi od Goffreda Alessandriniho složený z řady dílčích příběhů ze života světce od jeho dětství až po jeho smrt. Na rozdíl od pozdějších snímků zobrazuje věrně katolické obřady Mše sv. a svěcení kněží a neredukuje světce na sociálního pracovníka. Součástí filmu jsou unikátní záběry ze salesiánských misií a z…

  Read more
 • Sv. František Saleský
  Sv. František Saleský obrací heretiky

  Intriky kacířů Heretičtí pastoři se s velkým rozhořčením dívali na působení katolických misionářů, kteří pracovali na návratu kalvinistů do katolické Církve a chápali se všech prostředků, aby jejich dílo mařili: představovali je lidem jako rušitele veřejného pořádku, pokrytce, svůdce, falešné proroky a čaroděje, kteří znesvěcují ty, kdo se s nimi stýkají. Na nátlak pastorů se přední občané zavázali pod přísahou, že…

  Read more
 • 3zp
  Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Mat. VIII, 1-13. „Když pak Ježíš sestoupil s hory…“ (v. 1.) Hora znamená nebe nebo samo lůno věčného Otce. Vtělením sestoupilo Slovo až k naší nicotě, aby nás pozdvihlo a povzneslo až k svému Otci. Slovo vtělené je Bůh přijímající naši přirozenost. Přibližujme se jen k Němu,…

  Read more
 • Ekumenická modloslužba, 19. 1. 2015; Zdroj: http://www.ekumenickarada.cz
  Zrnká pravdy

  Pri hodnotení heretických náboženských náuk sa možno v pokoncilovom „newspeaku“ často stretnúť s tvrdeniami typu: „Aj keď to-ktoré nekatolícke vierovyznanie obsahuje nejaké nepravdy, predsa sa v ňom dá nájsť aj mnoho pravdivých názorov“. Tieto „zrnká pravdy” potom používajú neomodernisti ako jednu z premís pri argumentovaní proti spravodlivému odsudzovaniu bludov, ba čo viac, na ich základe…

  Read more
 • 2nzp
  Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Zjevení Páně

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Jan II, 1-11. „…byla svatba v Káni galilejské, a byla tam matka Ježíšova.“ (v. 1.) Maria se nalézá tam, kam ji volá láska k bližnímu. Vyhýbejme se světským slavnostem, leda vyžaduje-li toho společenská slušnost. Ale pak se tam chovejme jako Panna Maria uprostřed tohoto shromáždění spřízněné…

  Read more
 • 1zp
  Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ Luk. II, 42-52. „…když byl Ježíš ve dvanácti létech, a rodiče jeho podle obyčeje svátkového šli do Jerusalema…“ (v. 42.) Kromě každodenní modlitby je třeba ještě jiných projevů naší úcty k Bohu: předpisuje to nejen zákon, nýbrž vděčnost to vyžaduje. A nestačí pouze v soukromí se…

  Read more
 • 1280px-Gentile_da_fabriano,_adorazione_dei_magi
  Svátek Zjevení Páně

  V jakém duchu slavit dnešní svátek? Jednak se klaňme s dnešními adoratory narozenému Králi židovskému, jednak proniknutí vděčností za milost povolání k pravé víře děkujeme za tuto milost všech milostí a obnovujeme křestní slib.

  Read more