• Sebastián_López_de_Arteaga_-_The_Betrothal_of_the_Virgin
  Volba stavu a zasnoubení

  Volba stavu patří k nejdůležitějším okamžikům života. Uvážíme-li, že často jediné „ano“ nebo „ne“ rozhodne o celém životním štěstí, ba mnohdy i o věčném osudu, pochopíme, že volba stavu jest krok, k němuž nutno přistoupit s náležitou přípravou a po bedlivé úvaze.

  Read more
 • 104
  Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO VELIKONOCI. Jan XVI, 16–22. „Maličko a neuzříte mne.“ (v. 16.) P. Ježíš se často skrývá očím věrných duší, a zdá se, jakoby je nechával trpěti bez světla a bez útěchy. Ale není tomu tak. Již před tím udělil jim osvícení a vnuknutí, která je mají síliti a utěšovati…

  Read more
 • Triumph of St. Thomas Aquinas on Averroes , Gozzoli Benozzo
  Katechismus: Věřím v Boha … a svatou Církev obecnou

  Jsoucnost boží jest ze všech náboženských pravd první, a základem všech ostatních. V apoštolském vyznání víry vyřknuta jest slovy: „věřím v Boha – credo in Deum“; slovy těmito však jest řečeno již více, než pouhé uznání jsoucnosti Boží. Neboť „věřím v Boha – credo in Deum“ neznamená pouze, že Bůh skutečně jest, [tedy] „věřím Boha – credo Deum,“…

  Read more
 • 058
  Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Velikonoci

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO VELIKONOCI. Jan X, 11–16. „Já jsem pastýř dobrý.“ (v. 11.) Dobrý pastýř vodí, živí i brání. Pán Ježíš nás vodí svým slovem i svým příkladem. Živí nás svým tělem i krví svou v nejsvětější Svatosti. Chrání nás svým křížem proti nepřátelům, proti peklu, proti světu i proti tělu….

  Read more
 • 143
  Týdenní rozjímání: Neděle první po Velikonoci

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO VELIKONOCI. Jan XX, 19–31. „Když byl večer… a dveře byly zavřeny… Ježíš přišel a postavil se uprostřed a řekl jim: Pokoj vám.“ (v. 19.) Pán Ježíš se zjevuje svým učedníkům až večer: jejich nevěra zdržela jeho příchod. Věřme prostě, bez zdráhání, a dostane se nám jistě útěchy patrným…

  Read more
 • Girolamo-Savonarola
  Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

  Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři českého překladu neopomínají vyjádřit své farizejské pohoršení nad Savonarolovým „příkrým odsouzením“ židovského náboženství a sami…

  Read more
 • 136
  Týdenní rozjímání: Boží hod velikonoční

  Úvod k rozjímání > BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ. Mar. XVI, 1-7. „…A když sobota pominula, Maria Magdalena a Maria (matka) Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše.“ (v. 1.) Zbožné ženy dříve než jdou nakupovati vonných věcí k pomazání P. Ježíše, čekají, až přejde sobota. Neboť prvním projevem zbožnosti musí býti zachovávání zákona…

  Read more
 • Friedrich_Pacher_-_Christ_in_Limbo
  Katechismus: Syn Boží sestoupil do pekel

  Podmětem všech článků [víry] od druhého „I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného“ a ostatní, až do osmého, jest Syn Boží; tedy Syn Boží se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny a ostatní; tedy Syn Boží také zemřel, pohřben jest, vstoupil do pekel, vstal z mrtvých. Nelze proti tomu namítati, že Bůh nepotřeboval vstoupiti do pekel,…

  Read more
 • alec-guinness
  2. dubna 1914 – den, kdy se narodil Alec Guinness

  Sir Alec Guinness, herec světové proslulosti, byl pokřtěn v anglikánské sektě. Během dospívání však postupně zvlažněl a od víry odpadl. Kolem osmnáctého roku už náboženství nepovažoval za víc, než za podlý nástroj na udržení pracujících lidí na uzdě. Začal koketovat s marxismem, navštěvoval kvakerská setkání a zajímal se o buddhismus. Po neúspěšné práci pro reklamní…

  Read more