• Memling,_giudizio_universale_19
  Innocenc III. o věčném trestu zatracenců

  Námitky, že věčné pekla muky s láskou boží se nesrovnávají, že v žádném poměru nejsou k vině, jižto člověk hříchem v okamžiku spáchaným na se uvalil atd., zakládají se na nepravých pojmem o lásce boží, na nepoznání podstaty hříchu, nekonečného to uražení božího a na (nepoznání) bludném ponětí o božské svatosti a spravedlnosti. Pěkná jsou slova, jež papež Innocenc…

  Read more
 • 088
  Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIX, 41–47. „Kdybys bylo poznalo i ty, co jest tobě ku pokoji.“ (v. 42.) Pán Ježíš nás chce učiniti šťastnými. Proč tedy odpíráme té Jeho snaze? Jen Ho nechme zříditi si království v našem srdci. Vždyť v něm chce vládnouti jen proto, aby tam zavedl…

  Read more
 • Dominikáni z Avrillé
  Umlčování arcibiskupa Lefebvra ze strany představitelů FSSPX

  Dominikáni z Avrillé na svých internetových stránkách informovali o požadavcích, které jim zaslali představitelé FSSPX. 9. června 2015 obdrželi dopis od francouzského distriktu FSSPX, kde stojí psáno: Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je držitelem autorských práv svého zakladatele, arcibiskupa Marcela Lefebvra. Na vašich stránkách citujete z díla arcibiskupa Lefebvra bez jakékoliv autorizace (konference v Econe…

  Read more
 • 064
  Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE OSMÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVI, 1–9. „Byl jeden člověk bohatý, který měl správce.“ (v. 1.) Ten bohatý člověk představuje Boha, a já jsem jeho správcem. Od Boha jsem obdržel duši, tělo, krátce vše, co mám a čím jsem – obdržel jsem vše, abych to uplatňoval. A jednoho dne budu…

  Read more
 • Egbert van Heemskerck - Calvin in Hell, 1700-10_detail
  Katechismus: Předurčení a předzvědění

  Předurčení jest úkon rozumu a vůle Boží, kterým Bůh od věčnosti zná ty všecky lidi, kteří dojdou spasení, a proto jim také od věčnosti ustanovil dáti v čase milost a na věčnosti slávu. Opak předurčení jest předzvědění. Je tudíž úkon rozumu a vůle Boží, kterým Bůh od věčnosti zná ty jednotlivé lidi, kteří nedojdou spasení,…

  Read more
 • 025
  Týdenní rozjímání: Neděle sedmá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE SEDMÁ PO SV. DUCHU. Mat. VII, 15–21. „Mějte se na pozoru před nepravými proroky.“ (v. 15.) Nepravý prorok je horší než zloděj nebo vrah. Zločinec, ten aspoň neprohlašuje za dobré, co je špatné. Páše zlo, ale on to ví, on to poznává. A mnohdy lze jej přivésti zpět na dobrou…

  Read more
 • Papessa
  Jan Hus a papežka Johana

  Poněvadž se Hus [ve svých spisech] odvolává na papežku Johanu, kterouž báchorku u něho shledáváme téměř při každé příležitosti a ze které dovozuje, že nejsme povinni věřiti pevně, že papež jest opravdu nástupce svatého Petra a že se nemá nazývati svatým, jest potřebí promluviti o papežce Johaně. Báchorka o papežce Johaně vypravuje se v různých variacích. Hlavní…

  Read more
 • 043
  Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE ŠESTÁ PO SV. DUCHU. Mar. VIII, 1–9. „…byl s ním opět zástup veliký a neměli, co by jedli.“ (v. 1.) Kdo následuje Ježíše, zapomíná na všecko a nemyslí než na něj. Jeho božské slovo je duši chlebem, který nedovoluje mysleti na chléb pro tělo. Ale Pán Ježíš nezapomíná těch, kteří…

  Read more
 • cyril_metod
  Byli sv. Cyril a Metoděj průkopníci mše sv. v národních jazycích?

  Představa, že Slovanští věrozvěsti byli průkopníky mše sv. v národních jazycích, je tradována zejména mezi tzv. „konzervativními katolíky“, kteří se jí snaží ospravedlnit neospravedlnitelné. Např. na katolicky se tvářícím webu catholica.cz se o sv. Cyrilu a Metoději dočteme, že „s liturgií v národním jazyce předešli dobu o 11 století. Po nich až II. vatikánský koncil…

  Read more