• Vasnecov_Radost
  Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

  I. Modlitby pro měsíční pobožnost Měsíční pobožnost je složena z každodenní četby jednoho odstavce textu Andělská říše a náš poměr k ní doplněné následujícími modlitbami: Andělé, archandělé, trůnové a panstva, knížata a mocnosti, moci nebeské, cherubové a serafové: dobrořečte Pánu na věky! (Odp. 300 dní.*) Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů: plna jsou nebesa a…

  Read more
 • Galileo_rx
  Církevní otcové o důležitosti přírodních věd

  Sv. Augustin (De genesi ad litt., lib. I, no. 39): Stává se často, že ve věcech, jež týkají se země i nebes, různých živlů, z nichž skládá se tento svět, přirozenosti živočichů, rostlin, zvířat a jiných předmětů podobných, i člověk nekřesťan nabývá dokonalé znalosti jednak řádným rozumováním jednak zkušeností. Bylo by tedy nadmíru potupné a…

  Read more
 • 097
  Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá čtvrtá po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVACÁTÁ ČTVRTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXIV, 15–35. „Kdo to čte, rozumějž.“ (v. 15.) Svět sociální je knihou právě tak jako svět hmotný: i v něm lze čísti. Převraty společenské, jichž jsme svědky, jsou obrazem a předzvěstí tohoto posledního převratu, který způsobí konečnou záhubu zlých a věčné vítězství spravedlivých. Předsevzetí: Budu spatřovati ruku Boží…

  Read more
 • 031
  Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá třetí po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVACÁTÁ TŘETÍ PO SV. DUCHU. Mat. IX, 18–26. „Aj představený jeden přistoupiv, klaněl se mu řka…“ (v. 18.) Jsme-li v soužení, jděme k Ježíši! Buď se v myšlenkách přenesme před jeho trůn, kde sedí na pravici svého Otce; nebo poklekněme před oltářem, kde ve svatostánku sídlí z lásky k nám. A kdybychom byli i…

  Read more