• evangeliste_x
  Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

  Jistě je Eucharistie přímou a přítomnou skutečností v křesťanském životě. Církev svatá zavazuje každé své dítě, aby nejméně jednou za rok přijímalo Tělo Kristovo a spojovalo se každou neděli s obětí na oltáři. Duše opravdu zbožné a oddané Bohu cítí zvláštním způsobem tohoto stálého pokrmu jejich nadpřirozeného života; četní svatí nám v této věci dávají svědectví…

  Read more
 • nativity-1
  Trojí rod Páně

  P. František Sušil Zda-li víš ty duše rozmilá, kolikerý rod Kristus má? To ti církev na Vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší. Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína. Značí každému to člověku, že se zrodil z Otce od věku. Přepodivný je ten Boží rod, nevystihlý, jak hloub mořských vod….

  Read more