• P. Pio přijel do Říma.
  Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

  Podmínkou získání plnomocných odpustků pro sebe či duše v očistci je, mimo jiné, modlitba na úmysl Svatého otce. V naší době však papežové nezřídka činí kroky a pronášejí výroky, kterými boří vše katolické a implicitně popírají základní pravdy víry, čímž vedou duše k věčnému zatracení. Existuje-li důvodná pochybnost o dobrých úmyslech papeže, znamená to, že bychom se tedy na…

  Read more
 • Temptations_of_Christ_(San_Marco)
  Církevní otcové o půstu

  I. Jeho podstata Postí se, kdo se zdržuje, ačkoli má, čeho by požíval. / sv. Ambrož Půst jest, netoliko těla neobčerstviti, nýbrž i od zlých skutků odstoupiti. Jestliže tedy ani mysl tvá hříchy nejsouc potlačena neobtěžuje se, ani duch tvůj v hříšných rozkoších sobě nelibuje; vykonal jsi posty Boha hodné. Ostatně, byť i dlouhé posty tělo…

  Read more
 • cyril alex_x
  Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce božského mateřství Panny Marie

  „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší!“ Svatá Maria, Matko Boží! Mezi názvy Panny Marie je u věřících málo tak domácích a tak milých a častých jako ten, jenž připomíná její mateřství. Po každé, kdy se modlíme andělské pozdravení, připojujeme k němu slova, která pozvolna přidala zbožnost všech…

  Read more
 • ignatius2_x
  Sv. Ignatius Antiochijský a přednost římské církve

  Podrobný výklad života sv. Ignatia a jeho listů: O sv. Ignátiovi mučeníku (F. Sušil, 1874) Ignatius, zvaný též Theoforos (Bohonosný, řec. Θεοφορός), – syrský biskup, jak se nazývá ve svém listě k Římanům (II, 2) – byl třetím biskupem antiochijským po sv. Petru a Euodiovi (Euseb., Hist. eccl. III, 22). Martyrium s. Ignatii, pocházející ovšem až ze…

  Read more