• St. John of Damascus and St. Kosmas Bishop of Maiouma_x
  Sv. Jan Damašský

  Svatým Janem Damašským dosahuje asi bohověda řecké církve vrcholu vývoje. Veliké spory bohovědné IV. a V. stol. o nejsv. Trojici a o Kristu byly v jeho době již odbyty, napětí povolilo, bohoslovci trpělivě slovo za slovem projednali a vyjádřili učení víry, církevní sněmy rozhodly s konečnou platností. Bohoslovec mající všechny tyto složky a dbalý vykonané…

  Read more
 • DSC09537
  Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

  Zatímco papež František pokračuje v destrukci Církve, benediktinský klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Brazíli byl naopak o svátku sv. Josefa léta Páně 2016 dějištěm pokračování „operace přežití“ katolické tradice. Převor kláštera Dom Thomas Aquinas Ferreira da Costa byl konsekrován na biskupa.

  Read more
 • sv. josef
  Modlitba ke svatému Josefu

  Vhodná zvláště po svatém růženci. K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila, a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal, pokorně prosíme, shlédni milostivě na…

  Read more
 • richyoungruler_x
  Sv. Klement Alexandrijský: Prodej, co máš

  Co bylo to, co obrátilo [bohatého mladíka] na útěk a co ho přimělo opustit Učitele, svou snažnou prosbu, naději, život, předchozí námahy? „Prodej, co máš.“[1] Co to však znamená? Ne, jak se ukvapeně domnívají někteří, odhodit jmění, které mu patří, a zbavit se peněz, ale vykořenit z duše mínění o penězích, náklonnost k nim, přílišnou touhu…

  Read more
 • 2012-Narekaci_2_x
  Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

  Arméni – podobně jako jiné křesťanské národy – mají mnoho křesťansky orientovaných literárních autorů, k nimž si jejich kulturní tradice vytvořila jisté vztahy. Na vrcholu nich stojí sv. Řehoř z Nareku (Surb Grigor Narekaci), který se narodil kolem poloviny desátého století. Když mu v mládí zemřela matka, jeho otec Chosrov jej dal na vychování ke…

  Read more