• gilbert-keith-chesterton
    G. K. Chesterton: Šílenství a dívčí výchova

    Často bývám slavnostně tázán, co myslím o nových názorech o ženské výchově. Avšak nových názorů o ženské výchově žádných není. Není a nikdy nebylo ani stopy nějakého nového názoru. Vše, co vychovatelští reformátoři učinili, bylo, že se ptali, co se dělá s hochy, a šli a dělali to s dívkami; právě jako se ptali, čemu jsou…

    Read more