• mass
  Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

  Obsah: Ve všem má býti ctěn Bůh skrze Ježíše Krista, proto také v uspořádání a rozdělení roku církevního; tak se děje také v posvátném čase svatodušním; proto: O posvátném čase svatodušním. 1. Co jest posvátná doba svatodušní, 2. které svátky hlavní v ní jsou, 3. jak v ní jest ctěn Bůh skrze Ježíše Krista. –…

  Read more
 • pentekost
  Církevní rok: Hod Boží svatodušní

  Každoročně slavili Židé padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z poroby Egyptské, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání s hory Sinajské. Podobně i my konáme padesátého dne po veliké noci, v níž slavným vzkříšením svým vysvobodil nás Kristus z poroby ďáblovy, památku, že prohlášen byl v Církvi Boží Duchem sv….

  Read more