• Medallion with Saint Peter from an Icon Frame
  Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

  Dnes věříme, že sv. Petr, žijící v biskupech římských, jest základem, na němž spočívá jednota církve Kristovy, a zároveň neomylným soudcem ve věcech víry. Než, zdaž byla tato víra v primát Petrův též věrou prvních věků křesťanství? Zdaž znali ji a projevili ve svých výtvorech staří umělci a epigrafové církevní? V té příčině věru malby…

  Read more
 • efrem_2x
  Moudrost sv. Efréma Syrského

  O Bohu a stvoření Viděl Boha v keři hořícím Mojžíš, ve víru bouřlivém Job, v oblaku Isaiáš, ve světle Pavel, v hlasu a hřmění všechen Israel, v jeho dílech ty a každý člověk. Neviděl jsi umělce, ale vidíš ho v jeho uměleckém díle, chválíš ho a u jiných ho oslavuješ. Vidíš zabitého lva, a třebaže jsi neviděl toho, který jej…

  Read more
 • Melker_Altar_-_Ecce_homo_x
  Melitón ze Sard viní Židy z bohovraždy

  Melitón ze Sard byl jednou z významných postav se silným vlivem na maloasijské křesťanství druhé poloviny 2. století. Svědčí pro to zmínky o něm u řady křesťanských autorů 2. až 4. stol.: u Tertulliana z Kartága, u Eirénaia z Lyony, u Klementa a Órigena z Alexandrie, u Hippolyta Římského, Methodia z Olympu nebo Alexandra z Alexandrie. Spis Peri Pascha (O Pasše),…

  Read more