• IHS
  P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

  PDF ke stažení: P. Marin de Boylesve S. J.: Myšlenka na den Předmluva. Vezměte tuto malou knížku a čtěte. Nabízí Vám pouze jedinou myšlenku na den; avšak tato myšlenka jest paprskem: je to slovo vzaté z nedělního evangelia. Na toto slovo se navazuje krátké, jasné a praktické rozjímání, potom modlitba a nakonec předsevzetí jako duchovní kytička….

  Read more
 • Ephrem_le_Syrien_x
  Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

  Ó úžasný zázraku! Ó neskonalá moci! Ó otřásající tajemství kněžství, duchovní a svaté, úctyhodné a nepohanitelné, které Kristus, přicházeje na tento svět, udělil i nehodným! Kleče na kolenou, modlím se se slzami a vzdechy, abychom popatřili na tento poklad kněžství, poklad, pravím, u těch, kteří jej řádně a svatě střeží. Jest to totiž třpytný a…

  Read more
 • ZURBARÁN, Francisco de (Fuente de Cantos_x
  Poměr lidského rozumu ke zjevení

  Jest dvojí cesta pozorovati poměr rozumu ke zjevení: zkoumání logické a historické. Svatý Tomáš sleduje cestu logickou. Praví, že věda nebo vědecké poznání jsou prospěšny a nutny k víře čtverým způsobem: I. Víra předpokládá působení rozumu hledíc k pohnutkám věrohodnosti, pro něž věříme. II. Víra stává se skutečně věrohodnou skrze rozum. III. Víra postavena jest…

  Read more