• gilbert-keith-chesterton
  G. K. Chesterton: Dobrodružnost domácnosti

  Jistá zkušenost s moderními tak zvanými „pokrokovými“ směry mne přivedla k přesvědčení, že obyčejně se zakládají na nějaké zkušenosti bohatých. Tak tomu jest s klamem volné lásky; pojetí pohlavního života jakožto řetězu episod. To znamená dlouhé prázdno, v němž se člověku může omrzeti jedna žena, a automobil, v němž člověk může jeti a hledati jiných;…

  Read more
 • sacred-scripture
  Inspirace Písma svatého

  Učení Církve o inspiraci Písma svatého Katolická církev prohlásila se svou autoritou o Písmě svatém a jeho božském charakteru toto: I. Spisy proroků a apoštolů jsou Písma svatá. Jinými slovy: Církev má pod svou péčí některé posvátné knihy, ve kterých jest částečně obsažena „veritas et disciplina“ Kristova: „perspiciens hanc veritatem et disciplinam contineri in libris…

  Read more
 • gilbert-keith-chesterton
  G. K. Chesterton: Emancipace od rodinného života

  Kdyby nebylo žen, byl by ideál všeobsáhlé schopnosti (čili zdravý rozum) jistě již dávnou dobu smeten se světa. Byl by se jistě roztavil ve strašlivé výhni ctižádosti a dychtivé odbornosti. Muž z části musí býti jednomyšlenkový, protože jest jednozbranný – a jest do boje vrhán nahý. Nápor světa doléhá naň přímo; na jeho ženu nepřímo….

  Read more