• paternoster
  Modlitba Otčenáš s církevními Otci

  Můžeme být šťastni, jestliže slov modlitby Páně můžeme dbát nejen zevně, svými ústy, ale věrným a ctnostným životem. Slova této modlitby ustanovil Pán pro své učedníky, aby je posílil v jejich naději na spásu. / Chromatius († 407) Tak jako v Desateru mají tři přikázání vztah k Bohu, tak v modlitbě Otčenáše oslavujeme Boha v Trojici. Jestliže ho k sobě zveme…

  Read more
 • sf-clement-episcopul-romei_x
  List sv. Klementa Římského Korinťanům

  Sv. Klement byl dle Irenaea (Adv. hear. III, 3) třetím nástupcem sv. Petra v Římě; dle Tertulliana (De praesc., c. 32) byl ordinován sv. Petrem a stal se jeho bezprostředním nástupcem. Zpráva Irenaeova je starší a prověřena závažnějšími svědky, a zasluhuje proto také přednosti. Z četných spisů, které se ve starověku uváděly pod jeho jménem, je pravý…

  Read more
 • Wedding mosaic_x
  Církevní Otcové o manželství

  Podstata manželství Písmo sv. a tradice nemluví výslovně o jednotlivých momentech svátosti manželství a jejím udělovateli. Sv. Otcové a křesťanský starověk mají přítomnost kněze za žádoucí a označují jeho požehnání za požadavek dovolenosti a svatosti manželství, nepraví však, že by on byl udělovatelem svátosti. Praví, že manželství zakládá se ne na obcování tělesném, nýbrž na…

  Read more