• saying_grace_rockwell_x
  My a svět

  Dnešní svět i v našich krajích, které nazýváme křesťanskými, je pln nesouladu: nesouladu ve víře, nesouladu ve způsobu života. Pro nás, kteří chceme býti věrnými dětmi církve Ježíše Krista, jedni jsou „uvnitř“, domácí, jiní zase „vně“, cizí. Tyto výrazy jsou od apoštola Pavla. Jednou z nejchoulostivějších obtíží, které musíme řešiti v denním životě, je rozřešení…

  Read more
 • hnev_x
  Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

  Nelze stejně uctívat tvora a samého Tvůrce, a – pokud je na nás – snížit Tvůrce na stupeň bezcenných tvorů. On zůstává stále takový, jaký je. „Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta,“ praví žalmista (Žl 102, 28). Oslavme ho tedy tak, jak jsme to přijali od otců. Oslavme ho vírou a…

  Read more
 • maxim_cisar2_x
  Monotheletismus a učení sv. Maxima Vyznavače o Církvi

  Základy monotheletické hereze položil ve svém díle o Božím vtělení Apollinarios z Laodikeje († 390): „Kdo učí, že v Kristu jsou dva druhy rozumu, mám na mysli božský a lidský, počíná si tak, jako kdyby mohl rýt prstem písmena do kamene.“[1] Ovšem pravým původcem monoenergismu a monotheletismu byl císař Herakleios (610–641),[2] jenž si po svém nástupu na…

  Read more