• madonna_in_the_forest_x
  Promluva sv. Augustina na Narození Páně

  (1) Dnešní den Narození našeho Pána Ježíše Krista nám zazářil jako slavnost – výročí narození, kdy se zrodil Den. A to právě dnes, neboť od dnešního dne se den začíná prodlužovat. Zrození našeho Pána Ježíše Krista je dvojí: jedno božské, druhé lidské. Obě zrození jsou přitom podivuhodná – první z nich bez ženy jako matky,…

  Read more
 • st-thomas-aquinas_x
  Základy tomistické noetiky

  Problém poznání Abychom pochopili, jak veliký význam má v každém filosofickém systému řešení problému poznání, musíme především uvážiti, že je dvojí hlavní problém filosofie: problém poznání a problém bytí. V řešení problému poznání odpovídáme především na otázku, zdali jsme vůbec schopni něco poznati s jistotou a zdali naše poznání je objektivní, to jest, poznáváme-li věci…

  Read more
 • heschel-bea
  Spiknutí proti Církvi

    Stáhnout PDF IMPRIMATUR Po prostudování knihy, která byla vydána v Římě roku 1962 pod názvem „Spiknutí proti Církvi“ a předána všem koncilním otcům, neshledávám v řečeném díle nic, co by bylo proti víře nebo dobrým mravům. Nevidím tedy žádnou překážku, abych neudělil KANONICKÉ IMPRIMATUR, o něž jsem byl požádán u příležitosti prvního vydání řečené…

  Read more
 • bosch_lecba_blaznostvi_x
  Moderní katolíci a zlato moderní filosofie

  Někteří katoličtí učenci dvacátého století dávají radu: „Zlato, které lze najít v moderní filosofii, přetavit v bohoslužebné nádoby.“ Nejsme zásadně proti tomu, abychom přijali pravdu od kohokoli, ať nám ji podává Suarez, Kalvín nebo Strauss. Jenže těžko přetavit zlato, které není, nebo je po málu rozptýleno v tunách horniny. Podle nich je třeba „mluvit k modernímu člověku řečí, kterou on…

  Read more