• saint_john_chrysostom_oratorical_festival_logo_on-white_x
  Moudrost sv. Jana Zlatoústého

  O službě Bohu Jediná jest vznešenost: plnit vůli Boží. Málo ti prospěje, že se nazýváš křesťanem, nebudou-li tvé skutky v souhlase s tvým jménem. Co získá vojín, je-li ve voji a pro krále nebojuje! Lépe by bylo do voje nevstupovat než ve voji být a pro vládce nepracovat. Jakž by se vyhnul trestu ten, jenž od krále…

  Read more
 • bosch_hieronymus_-_the_garden_of_earthly_delights_right_panel_-_detail_bird-headed_monster_or_the_prince_of_hell_-_close-up_head_lower_right
  Vzájemné ocenění moderních filosofů

  Chce-li kdo po zásluze ocenit bezbožeckou mimokřesťanskou filosofii, nechť poslechne, jak sami druh o druhovi soudí. Páni se vzájemně znají lépe, než je známe my, a krom toho, nám by za podobný úsudek vtiskli signaturu bezpříkladného fanatismu. Co mají tito průkopnici „pravdy“ společného? Namnoze jen dvě věci, nevývratné přesvědčení o vlastní naprosté neomylnosti a hluboké…

  Read more