• trojice_x
  Výklad řeckých Otců od sv. Tomáše Akvinského

  To, že ve výrocích starých autorů nacházíme některá tvrzení, která se zdají současným učencům problematická, má podle mého soudu dva důvody. Za prvé: Nárůst omylů ve víře vedl svaté církevní učitele k větší obezřetnosti ve výrocích týkajících se víry, aby se těmto omylům vyhnuli. Je například zřejmé, že svatí učitelé před Ariovým omylem nemluvili o…

  Read more
 • martin-luther-satira
  Námitky protestantů a jejich vyvrácení

  Jest třeba míti se na pozoru před slovem „křesťan“, neboť mnohé náboženské společnosti, odtržené od katolické Církve, nazývají se „církvemi křesťanskými“, a kdo není dost opatrný a prozřetelný, mohl by se dáti mýliti posvátností jména a upadnouti v blud, že stačí náležeti k některé z těchto skupin, aby člověk mohl dojíti věčné blaženosti. Chceme-li dokázati…

  Read more
 • Vasily_Veliky_Vatoped_x
  Sv. Basil Veliký o manželství

  Sv. Basil se svými mnichy pozorně četl evangelium a patřičně jim je vysvětloval. Nakonec tyto úryvky s příslušnými asketickými poznámkami kolem roku 360 sepsal a zůstavil pod jménem Moralia, rozdělené do osmdesáti pravidel. Sedmdesáté třetí pravidlo dává pokyny ohledně manželství [Jiří Novotný, Basil Veliký a jeho doba, 1999, str. 163]: I. Muž se nemá oddělovat od…

  Read more