• map
  Jezuitské redukce

  Jednou z nejkrásnějších kapitol v dějinách katolických misií jsou paraguayské redukce, založené při řekách Paraně a Uruguayi. Největší část tohoto území patří nyní k Argentinské republice a sluje dosud „Las Misiones“. Záhy se dospělo k poznání, že nestačí kmen kočujících lovců pokřtít, nýbrž že je třeba jej povznést na vyšší stupeň společenského života, čili že…

  Read more
 • Virgin-and-Child-Enthroned-with-Saints-Jerome-and-John-the-Baptist-and-a-Carthusian-Monk-ca-1510-Jan-Provoost
  Kartuziánská spiritualita

  Bůh sám je neměnný a věčně rozjímající: kartuzián sedí u jeho nohou jako Marie v Betánii. – Kartuzián Jako jediný výhradně kontemplativní řád v dnešním světě mají kartuziáni v životě kontemplativní úlohu, kterou je, budeme-li citovat svatého Řehoře Velikého (540–607): Splynout s nebeským obyvatelstvem a radovat se z jeho věčné neporušitelnosti před zrakem Božím. Je to…

  Read more
 • pritcha_o_mytare_i_farisee_2_x
  Odsuzování bližního a odsuzování sebe

  Pohled na hříšníka může vést ke dvěma postojům mysli: první pochází z porušené lidské přirozenosti, spočívá v odsouzení hříšníka a vede k rozmnožení hříchů; druhý pochází z Boží milosti, spočívá v odsouzení sebe samého a vede k odpuštění hříchů. Před prvním varuje sv. Ióannés Klimakos [Nebeský žebřík, 2015, str. 128–129]: Mám za to, že k odpuštění hříchů vede stále stejná a…

  Read more
 • getsemany1_x
  Církevní Otcové o modlitbě

  Nemodlíme se proto, abychom změnili plán božský, nýbrž abychom vyprosili sobě to, čehož splnění v tomto božském plánu učiněno jest od modlitby závislým. / sv. Tomáš Akvinský Modlitba nás ozbrojuj, když vycházíme z domu, přicházej nám vstříc, když se z veřejnosti domů vracíme, prve než se usadíme, aniž prve tělo odpočívej, leč byla duše nakrmena. Při každém…

  Read more