• Medallion with Saint Peter from an Icon Frame
  Svědectví o uznávání Petrova prvenství na Východě

  „Bože, jenž jsi svatému Petrovi, apoštolu svému, odevzdáním klíčů království nebeského velekněžskou moc svazovací a rozvazovací svěřil, uděl nám…,“ modlí se Církev v římské liturgii na svátek Nastolení sv. Petra v Římě (18. ledna). Těmito slovy je vyjádřen primát sv. Petra, jenž východní odštěpenci popírají jako odporující východní tradici. Ovšem východní liturgie, spisy Otců, a dokonce i spisy odštěpených…

  Read more
 • William Holman Hunt: The Scapegoat, 1854.
  Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

  Rabínské podání, obsažené v Talmudu a příbuzných spisech, kromě toho, že skrze své nenávistné smyšlenky dokládá základní fakta ze života Ježíše Krista (srov. Ricciotti, Život Ježíše Krista, s. 80–82), podává nedobrovolně i svědectví o účincích Kristovy vykupitelské oběti. Činí tak v souvislosti s příkazy danými Hospodinem ke slavení Dne smíření: „Hospodin mluvil k Mojžíšovi a nařídil mu toto: ‚Řekni…

  Read more
 • augustin2_x
  Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

  Dokud jsme v tomto těle a dlíme daleko od Pána (II. Kor. 5, 6), okoušejme alespoň, jak sladký je Pán (Žl. 33, 9); neboť nám dal Ducha jako záruku (II. Kor. 1, 22), abychom v něm cítili jeho sladkost a dychtili po samém prameni života, v němž bychom se střízlivým opojením zalili a zavlažili jako strom,…

  Read more