• leonbloy_bw2
  Léon Bloy: Dva ctihodní otcové jidášové z Řádu kazatelského

  Otec Henri Didon (1840–1900) z Řádu bratří kazatelů byl slavný pařížský kazatel a spisovatel pokrokářského smýšlení, kvůli němuž se občas dostával do sporu se svými nadřízenými. Po plamenném kázání, v němž před přeplněným pařížským kostelem kázal o smíření Církve s moderní společností, vychvaloval politickou svobodu, republiku a demokracii a pokusil se o smířlivý výklad čtyř…

  Read more
 • Minor Orders_2
  Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

  Předchozí díl II. Lektorát Je to z nižších svěcení první a nejstarší. Sahá až do dob apoštolských. Již sv. Justin Mučedník († 167) o něm mluví: V neděli scházívají se všichni, kteří žijí v městech a na venkově, na jednom místě. Tu se čtou památky apoštolů a spisy proroků, pokud čas dovolí. A když lektor…

  Read more