• Trinité_Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_x
  Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

  Proti různým obrazoborcům Církev svatá výslovně prohlásila, že je dovoleno zobrazovat Nejsvětější Trojici i jednotlivé božské osoby a takové obrazy vystavovat v chrámech. Dekretem papeže Alexandra VIII. ze 7. prosince 1690 byla zavržena věta: „Obraz sedícího Boha Otce je křesťanu zakázáno umísťovat v chrámu.“ (Thomas de Charmes, Theologia universa VI, s. 475; překl. red.). Papež Pius VI. odsoudil…

  Read more
 • velebny_pan_x
  P. Jakub Deml: Velebný Pán

  To nebylo jen slovo a titul. Velebný Pán je titul původní a pochází z téže doby jako Pan Učitel. Možno říci, z jedné studně, a ta se jmenovala Autorita. Autoritu nebylo možno tak lehko zahazovat. A to bylo dobře, neboť Autorita je Otec, a má-li Otec nějaké slabosti, nepřestává být Otcem; a což děti nemají…

  Read more