• blazene_patreni_x
  O neodkladné odplatě svatých zejména proti Řekům

  Církev učí, že duše spravedlivých, kterým není ničeho spláceti spravedlnosti Boží, buď že se nedopustili nižádného hříchu, jako na příklad nemluvňátka, která hned po křtu umírají, anebo že učinili v tomto životě úplně Bohu zadost za hříchy spáchané, vcházejí hned po smrti do ráje a požívají věčné blaženosti v nebi. Toto učení jest článkem víry….

  Read more
 • Trinité_Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_x
  Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

  Proti různým obrazoborcům Církev svatá výslovně prohlásila, že je dovoleno zobrazovat Nejsvětější Trojici i jednotlivé božské osoby a takové obrazy vystavovat v chrámech. Dekretem papeže Alexandra VIII. ze 7. prosince 1690 byla zavržena věta: „Obraz sedícího Boha Otce je křesťanu zakázáno umísťovat v chrámu.“ (Thomas de Charmes, Theologia universa VI, s. 475; překl. red.). Papež Pius VI. odsoudil…

  Read more
 • velebny_pan_x
  P. Jakub Deml: Velebný Pán

  To nebylo jen slovo a titul. Velebný Pán je titul původní a pochází z téže doby jako Pan Učitel. Možno říci, z jedné studně, a ta se jmenovala Autorita. Autoritu nebylo možno tak lehko zahazovat. A to bylo dobře, neboť Autorita je Otec, a má-li Otec nějaké slabosti, nepřestává být Otcem; a což děti nemají…

  Read more