• Baptism_of_Christ_-_Neonian_Baptistry_-_Ravenna
  O trojím ponoření při křtu svatém

  Římská církev udílí obyčejně křest poléváním hlavy vodou, východní církve ponořováním. Tuto různost považujeme my za nepodstatnou, za něco, co nemůže zavdávat příčiny k roztržce. Ovšem východní schizmatici pokládají tento rozdíl za věroučný, týkající se samé víry, a proto nás viní z nedůslednosti, protože sjednoceným Výchoďanům povolujeme křtít ponořováním. Že se východní schizmatici mýlí, považujíce trojí…

  Read more
 • toufar_1
  Střípky z komunistického pronásledování katolíků v Československu

  Babice Babický případ, jeden z největších teroristických procesů padesátých let, byl zcela zřejmě výsledkem komunistické provokace. V okolí Moravských Budějovic, v kraji, kde komunistická politika narážela na odpor vůbec a její tendence k socializaci zemědělství a tažení proti římskokatolické církvi zvláště, vznikla někdy v roce 1950 ozbrojená protistátní skupina, vedená jistým Ladislavem Malým. Její činnost…

  Read more