• serafové
  Výklad podob andělů ve Starém zákoně podle Pseudo-Dionýsia Areopagity

  Podoba živlů Náš výklad je třeba začít zkoumáním, a to již při prvním objasnění obrazů, z jakého důvodu si Písmo téměř vždy více cení ohnivých posvátných popisů než všech ostatních. Zjistíš například, že ztvárňuje nejen hořící kola (Da 7,9), ale také planoucí zvířata (Ez 1,13) a lidi vzezření blesku (Da 10,6), že klade kolem samotných nebeských…

  Read more
 • Vergós_Group_-_Saint_Augustine_Disputing_with_the_Heretics_x
  Sv. Augustin: Nevěřte heretikům, když říkají, že věří

  „Každý kdo věří, že Ježíš je Kristus, zrodil se z Boha.“ Kdo nevěří, že Ježíš je Kristus? Kdo nežije tak, jak Kristus přikázal. Mnozí totiž říkají: „Věřím,“ ale víra bez skutků nás nespasí. Dílem víry je láska. Apoštol Pavel říká: „Víra, která skrze lásku působí.“ (Gal 5, 6) Skutky, které jsi vykonal dříve, než jsi…

  Read more