• adorazione_dei_magi_2x
  Nejstarší svědectví pro rok Kristova narození

  Nejstarší mimobiblické zprávy o narození Krista kladou jeho narození do let 3 př. n. l. až 1 n. l. Je to dobrá shoda vzhledem k tomu, že jednotliví spisovatelé vztahovali Kristovo narození k různým historickým událostem, jejich kalendářní rok nezačínal ve stejnou dobu a netrval stejně dlouho. Sv. Irenej († 202) píše: „Náš Pán se narodil okolo…

  Read more
 • Meister_der_Sophien-Kathedrale_von_Ohrid_x
  Obřad proměňování u synoptiků, u sv. Pavla a v nejstarších liturgiích

  Synoptikové a sv. Pavel Synoptikové a sv. Pavel nám zanechali zprávy o ustanovení Nejsvětější Svátosti, které nejsou ve všech podrobnostech jasné a v některých se od sebe i liší. Spisovatelé si počínali právě tak jako na mnohých jiných místech svých spisů: nezanechali o Kristově činnosti protokol, nýbrž zaznamenali pouze hlavní věci, neboť jejich současníkům, kterým nechybělo ústní apoštolské…

  Read more
 • 2
  Pouť do Fatimy 2017

  Poslední říjnový víkend, u příležitosti svátku Ježíše Krista Krále a stého výročí zjevení Panny Marie, se ve Fatimě sešli katolíci odhodlaní odporovat omylům moderního světa (pronikajícím i do Církve), aby prosili za zasvěcení Ruska, vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, ukončení „ďábelského zmatení“ a společenskou vládu Krista Krále. Pouti se zúčastnili všichni čtyři biskupové katolického hnutí…

  Read more