• bernard_x
  Z kratších řečí sv. Bernarda z Clairvaux

  Řeč III. „Zdrávas Maria, milosti plná.“ Dobře řečeno: plná; poněvadž Bohu, andělům a lidem milá. Lidem skrze své mateřství, andělům pro své panenství, Bohu pro svou pokoru. V tomto třetím dosvědčuje, že nalezla milost u Pána, který „na nízké patří a vysoké již z daleka poznává“ (Žl 137,6). Neboť jako satanovy oči vidí vše, co…

  Read more
 • magi-tapestry_x
  Tři svatí králové

  Věky přešly přes plameny Isajášovy a neuhasily jich. Ozvěna jeho volání ještě zaznívala, alespoň v srdci Panny. Neurčité a temné očekávání lidského národa stalo se jasným a nalezlo místa ve třech panovnících Východu. Mágové byli předními osobami Východu. Netřeba se dát másti jejich jmény a považovati je za kouzelníky. Byli to mudrci a byli to…

  Read more