• Roman-mosaic-know-thyself_x
  Órigenés: Poznej sebe samu, duše křesťanská

  Není vůbec snadné vyložit ve stručnosti, jakým způsobem má duše poznat sebe samu, ale podle našich sil se přece pokusíme něco málo z toho mnohého vyložit. Soudím, že duše má pochopit sebe samu v dvojím ohledu: Co jest a jak se hýbá, neboli jaká je její podstata a jaké její projevy. Duše má pochopit, zda jsou…

  Read more
 • molteni-zpoved_x
  O posvátném čase čtyřicetidenního postu

  Ze všech slavností a dnů, které jsou nábožným křesťanům všelikou měrou ctihodné, žádný nevyniká nad slavné Boží hody velikonoční. Povážíme-li, čeho veškerý svět dosáhl křížem Pána Ježíše, snadno poznáme, jak správně se k slavnému Božímu hodu velikonočnímu připravujeme čtyřicetidenním postem, abychom mohli hodně přijmout božská tajemství Těla a Krve Páně (srov. sv. Lev Veliký, De…

  Read more
 • Ottheinrich_Folio284v_Rev1_x
  Význam světla při službách Božích

  Oheň a světlo byly již v nejstarších dobách považovány za symboly radosti a čistoty. Při všech svých bohoslužbách užívali pohané světel a posvátného ohně. Např. vestálky byly ustanoveny, aby udržovaly věčný oheň v chrámě bohyně Vesty. Ovšem vyššího a světějšího významu dostalo se světlu v křesťanských chrámech. Již za času apoštolů se při shromáždění užívalo…

  Read more