• Lessons-on-marriage-laws
    Manželství na římských náhrobních nápisech

    Základem společnosti je rodina. Aby mohl Kristus obnovit lidstvo, musil nejprve obrodit a povznést manželství a učinit je posvátnou smlouvou, opírající se o nadpřirozený řád. Učinil tak, stanoviv pravidlo, aby byl muž v manželství tím, čím je Kristus své Církvi, a žena aby vůči němu zaujala totéž postavení, jaké zaujala Církev – choť vůči svému…

    Read more