• Master of the Judgement of Paris; The Judgement of Paris; Glasgow Museums; http://www.artuk.org/artworks/the-judgement-of-paris-85568
    Sv. Kléméns Alexandrijský o pohlavní nezřízenosti řeckých bohů

    Poslechněte si o erotických dobrodružstvích těch vašich bohů, mytická vyprávění šokující nevázanosti, slyšte o jejich zraněních a poutech, o jejich chechtání, bojování, otročení, o jejich hostinách a objetích, o slzách, vášních a chlípných rozkoších. Zavolejte mi třeba Poseidóna a zástup těch, které svedl, Amfitríté, Amymóné, Alopé, Melanippé, Alkyoné, Hippothoé, Chioné a bezpočet dalších. Ale ani…

    Read more