• Excommunication_de_Robert_le_Pieux-Jean-Paul_Laurens_x
  F. W. Faber o spáse mimo církev a o nenávisti k bludu

  Mimo církev není spásy K církvi máme stále vzhlížet jako k jediné arše za potopy světa, jako k jediné učitelce spásy. Bůh to tak zařídil, že živým údem Ježíše Krista neudělá člověka ani správná víra, ani nemýlící se sympatie, ani ušlechtilé názory, ani blízké vztahy, ani citová zbožnost, ani pocit skutečné milosti, je-li člověk bez spojení…

  Read more
 • gospel-of-judas
  Rehabilitace Jidáše a kainité

  Papež František se očividně snaží po příkladu teologa Hanse Urse von Balthasara rehabilitovat zrádce Jidáše (článek zde). Byla však von Balthasarova rouhavá rehabilitace Jidáše něčím novým? Nikoli. Již ve 2. století po Kristu existovala gnostická sekta kainitů, která Jidáše nejen rehabilitovala, nýbrž dokonce velebila, a to spolu s Kainem nebo sodomity, jak dokládají sv. Irenej…

  Read more