• hunt-light-of-the-world-copy
  F. W. Faber o světském smýšlení

  Proč nejsou spaseny všecky duše, když odpuštění hříchu je tak snadné, milost tak hojná a stačí jenom skutečná opravdovost v péči o duši? Hřích je jen částečné vysvětlení, ďábel je jen částečné vysvětlení, ale velké tajemství spočívá ve světském smýšlení. Pyšné, na sebe myslící, nervózní, stále mající naspěch, po požitcích se shánějící, po populárnosti dychtící, svou…

  Read more
 • madonna_enthroned
  Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

  Otázka: Jaká úcta přísluší Panně Marii? P. Josef Pospíšil vysvětluje: „Poněvadž mezi Bohem a bytostmi stvořenými, i sebe dokonalejšími, jest rozdíl nekonečný, proto jest věcně lišiti jen dvojí úctu, buď latriae, neb duliae. Úcty, která by nebyla ani latrií ani dulií, nýbrž jaksi úctou střední, nelze mysliti. Neboť Boha ctíme pro něho samého, pro jeho…

  Read more