• madonna_enthroned
    Několik otázek a odpovědí o blahoslavené Panně Marii

    Otázka: Jaká úcta přísluší Panně Marii? P. Josef Pospíšil vysvětluje: „Poněvadž mezi Bohem a bytostmi stvořenými, i sebe dokonalejšími, jest rozdíl nekonečný, proto jest věcně lišiti jen dvojí úctu, buď latriae, neb duliae. Úcty, která by nebyla ani latrií ani dulií, nýbrž jaksi úctou střední, nelze mysliti. Neboť Boha ctíme pro něho samého, pro jeho…

    Read more