• procession-du-saint-sacrement
  Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé v Čechách

  Na začátku září navštíví Prahu otcové dominikáni z Avrillé, jediného dominikánského kláštera na světě, který se věrně drží tradice a pokračuje v boji za katolickou víru v duchu vynikající deklarace arcibiskupa Lefebvra z roku 1974. Součástí programu jsou mše svaté a rekolekce pro členy třetího řádu, na něž jsou zváni i ostatní věřící integrální katolíci. Program:  1….

  Read more
 • pavel_krest_x
  Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

  Dědictví náleží těm, kdo slouží Pánu. (Iz 54,17) Je to náramně krásné dědictví, k pomilování. Není to zlato, není to stříbro, není to šat, nic, co je ze země, kam se může vkrást kdejaký mol nebo lupič, který koulí očima po pozemském bohatství (srov. Mt 6,19–20). Je to poklad spásy, poklad, za nímž se musí…

  Read more