• The_Olivetan_Master_Monks_Singin_the_Office_
    Prudentius a jeho hymny

    Aurelius Prudentius Clemens je považován za nejvýznamnějšího starokřesťanského básníka. Podle svých vlastních slov v Praefatio se narodil za Saliova konzulátu, to jest roku 348, a záhy nastoupil úřednickou dráhu, která jej vynesla až ke dvoru císaře Theodosia. Kolem roku 400 od císařského dvora odešel a vrátil se do rodné Hispánie, kde zřejmě vzniklo jeho básnické…

    Read more