• Composer Camille Saint-Saëns' piece Danse Macabre draws on the late-medieval allegory of "the Dance of Death" — pictured here in a painting of the same name by Frans Francken
    Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

    Není zlem chudoba, nemoc, potupa, pomluva, nečest, ba ani smrt, která se zdá největším zlem, ale jediné zlé jest hřích, neboť tato jména nehod těm, kteří mají pravou moudrost, jsou jen prázdným zvukem. Skutečné neštěstí jest urážka Boha a činiti to, co se nelíbí Bohu. Co, prosím, má smrt v sobě zlého? Snad to, že…

    Read more