• 9_Pompeo_Batoni_-_Ritratto_di_Papa_Pio_VI)_x
  Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

  Pápežská bulla Auctorem Fidei bola silným odsúdením chýb lúpežnej synody pistojskej, ktorá sa konala v roku 1786 v v meste Pistoia v Toskánsku. Rovnako ako modernistický Druhý vatikánsky koncil (1962-65) Novus Ordo cirkvi, synoda pistojská predstavila novinky pod závojom nejednoznačnosti, a tak vštepila jed bludu najšikovnejším spôsobom do nič netušiacich duší. Pápež Pius VI. (1775-99)…

  Read more
 • narozeni_Pane_xx
  Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

  Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (2,1–14). Protože dnes budeme štědrostí Páně konati třikrát obřady mše svaté, nemůžeme dlouho mluviti o čtení z Evangelia. Avšak samo narození našeho Vykupitele nás nutí říci aspoň několik slov. Proč je prováděno sčítání lidstva ve chvíli, kdy se má naroditi Pán, ne-li proto, aby se jasně ukázalo, že přicházel…

  Read more
 • Giotto_Baptism_xx
  Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Jana (1,19–28). Slova dnešního čtení, bratři nejmilejší, nám doporučují Janovu pokoru; neboť maje takovou sílu ducha, že mohl býti pokládán za Krista, zvolil raději poctivě býti sám sebou, aby nebyl lidským domněním klamně povyšován sám nad sebe. Neboť „vyznal a nezapřel; a vyznal: ‚Já nejsem Kristus.‘ “ Řekl: „Nejsem,“ a tím…

  Read more
 • saintjohnthebaptist_xx
  Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Matouše (11,2–10). Musíme se ptáti, bratři nejmilejší, proč prorok Jan, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: „Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa“ (Jn 1,29), jenž praví, maje na mysli i svou poníženost i moc jeho božství: „Kdo jest ze země, mluví…

  Read more
 • Fra_Angelico_-_The_Last_Judgement_x
  Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí stárnoucí svět, aby nás odvrátil od lásky k němu. Oznamuje, jaké veliké rány budou předcházet jeho blížící se konec, abychom, nechceme-li se báti Boha v pokoji, strachovali se jeho blízkého soudu aspoň sklíčeni ranami….

  Read more