• saintjohnthebaptist_xx
  Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Matouše (11,2–10). Musíme se ptáti, bratři nejmilejší, proč prorok Jan, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: „Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa“ (Jn 1,29), jenž praví, maje na mysli i svou poníženost i moc jeho božství: „Kdo jest ze země, mluví…

  Read more
 • PMF 10. 1. 2015
  Mše sv. v Praze 2. prosince

  Příští mše sv. v kostele Nalezení sv. Kříže v Praze-Stodůlkách bude sloužena na svátek Zjevení Páně, v neděli  6. ledna 2019 od 17 hodin. Slouží P. Martin Fuchs. Nejbližší stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý Beránek v ulici Jeremiášově směrem do Řep, která je obsluhována autobusovou linkou č. 142. Odtud cesta ke kostelíku trvá cca…

  Read more
 • Fra_Angelico_-_The_Last_Judgement_x
  Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí stárnoucí svět, aby nás odvrátil od lásky k němu. Oznamuje, jaké veliké rány budou předcházet jeho blížící se konec, abychom, nechceme-li se báti Boha v pokoji, strachovali se jeho blízkého soudu aspoň sklíčeni ranami….

  Read more