• st-ignatius-of-loyola
  Připravujeme duchovní cvičení a biřmování

  Zájemci o šestidenní ignaciánské exercicie pro muže, nechť se přihlásí zasláním emailu na adresu catholicus@protonmail.com. Kapacita je omezena a stejná příležitost se pravděpodobně nebude opakovat, proto se, máte-li zájem, přihlašte včas. Na téže adrese se mohou přihlásit i zájemci o svátost biřmování v tradičním ritu. Obě akce se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v druhé polovině března…

  Read more
 • PMF 10. 1. 2015
  Mše sv. v Praze 3. února

  Příští mše sv. v kostele Nalezení sv. Kříže v Praze-Stodůlkách bude sloužena na svátek Zjevení Páně, v neděli  3. února 2019 od 17 hodin. Slouží P. Martin Fuchs. Nejbližší stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý Beránek v ulici Jeremiášově směrem do Řep, která je obsluhována autobusovou linkou č. 142. Odtud cesta ke kostelíku trvá cca 3…

  Read more
 • Rubens: Obřezání Páně
  Obřezání Páně

  Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve kterém Kristu bylo dáno jméno Ježíš, které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi….

  Read more