• pius_herzl2_x
  Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

  Theodor Herzl (1860–1904) byl rakousko-uherský novinář židovského původu a zakladatel sionismu. Pro své hnutí usilující o vytvoření židovského státu v Palestině se snažil získat podporu všech tehdejších význačných mužů včetně papeže Pia X. (v úřadu 1903–1914). Jak na audienci u tohoto svatého papeže, vyznávajícího ještě pravou katolickou víru, pochodil, se můžeme dočíst v následujícím výňatku z jeho deníkových…

  Read more
 • st-ignatius-of-loyola
  Připravujeme duchovní cvičení a biřmování

  Zájemci o šestidenní ignaciánské exercicie pro muže, nechť se přihlásí zasláním emailu na adresu catholicus@protonmail.com. Kapacita je omezena a stejná příležitost se pravděpodobně nebude opakovat, proto se, máte-li zájem, přihlaste včas. Na téže adrese se mohou přihlásit i zájemci o svátost biřmování v tradičním ritu. Obě akce se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v druhé polovině března…

  Read more
 • Rubens: Obřezání Páně
  Obřezání Páně

  Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve kterém Kristu bylo dáno jméno Ježíš, které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi….

  Read more