• Johann_Peter_Hasenclever_-_Die_Dorfschule
  Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

  Náboženství úžasnou měrou v lidech odumřelo. Proč? Řekne se, že celý nynější svět veškerým svým během vzepřel se Církvi a že stojí proti ní. Ten stál vždy proti ní a více ještě na počátku než nyní. A přece Církev tehdy pronikala do srdcí a šla kupředu, jako nyní ze srdcí couvá a upadá. Zůstala sice…

  Read more
 • Saint-Jerome-Caravaggi
  Sv. Jeroným, překladatel Písma svatého

  Nejvýznamnější prací sv. Jeronýma ze Stridonu († 420) byla revize tehdy užívaného latinského překladu Písma svatého, známého dnes jako Vetus Latina, jíž věnoval téměř dvacet let. Zda jej novým překladem oficiálně pověřil papež Damasus, není možné s jistotou doložit. V každém případě na něm začal pracovat během pobytu v Římě (382–385) a předmluvu adresoval papeži Damasovi. Nejprve…

  Read more