• PMF 10. 1. 2015
  Mše sv. v Praze 5. května

  Příští mše sv. v kostele Nalezení sv. Kříže v Praze-Stodůlkách bude sloužena v neděli  5. května 2019 od 17 hodin. Slouží P. Martin Fuchs. Do července 2019 (včetně) budou mše sv. na 1. neděli v měsíci: 2. 6. a 7. 7. 2019 Od srpna 2019 pak vždy na 3. neděli v měsíci: 18. 8., 15. 9., 20. 10.,…

  Read more
 • st-pauls-grotto
  Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

  V židovské škole předával (řec. παραδιδόναι, lat. tradere) mistr učení, které jeho učedníci přijímali (řec. παραλαμβάνειν, lat. recipere) a zachovávali (řec. κατέχειν, lat. conservare). Stejně tomu bylo s učedníky, kteří nazývali Ježíše Krista svým mistrem, a těmi, kteří jimi hlásanou radostnou zvěst přijímali (srov. Hippolyt Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 5). Sv. Pavel připomíná…

  Read more