• st-pauls-grotto
    Raně křesťanská svědectví o apoštolské tradici

    V židovské škole předával (řec. παραδιδόναι, lat. tradere) mistr učení, které jeho učedníci přijímali (řec. παραλαμβάνειν, lat. recipere) a zachovávali (řec. κατέχειν, lat. conservare). Stejně tomu bylo s učedníky, kteří nazývali Ježíše Krista svým mistrem, a těmi, kteří jimi hlásanou radostnou zvěst přijímali (srov. Hippolyt Římský, Apoštolská tradice, Velehrad 2000, s. 5). Sv. Pavel připomíná…

    Read more