• Peraldus_Knight_x
    Darujme Kristu Králi alespoň jednoho světce

    I já jsem členem království Kristova, i já mám povinnost pracovat o rozšíření tohoto království. Ať mám ve společnosti postavení jakékoli, tuto povinnost mám společnou se všemi, kteří se ke Kristu hlásí. Získávat nové duše Kristu. Kolik jich získám? Nevím, ale nade vši pochybnost jest jisto, že o jednoho světce mohu jeho říši rozmnožit –…

    Read more