• nsp
    Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

    Předmět této úcty je tak svatý, velkolepý, láskyhodný: Srdce Ježíšovo je vznešený vzor ctností, symbol lásky milosrdné, který nám představuje všechna tajemství Ježíšova v záři lásky. A touží-li kdo po moudrosti, světle, vědomosti, najde vše v Srdci Ježíšově v míře největší. »Co vás vábí? Věda? V Srdci Ježíšově jsou ukryty a nahromaděny všechny poklady moudrosti…

    Read more