• Sorrowful_Mother_Shrine_Chapel_Bellevue_Ohio_-_stained_glass_Gregor._Te_Deum-660x350
    Ku dni poslednímu v roce

    Čím víc svět rozpustilostí poslední den roku zapuzuje jakoukoliv myšlenku na Zdroj všeho dobra, tím víc by křesťané měli dnes na kolenou v tiché radosti vyjadřovat Pánu svou vděčnost za vše dobré, co nám neustále uděluje. Máme zač děkovat! Modlitba na přípravu Všemohoucí, věčný Bože, Pane života i Smrti! V hluboké pokoře přicházíme posledním večerem (dnem) roku…

    Read more