• PMF 10. 1. 2015
  Mše svatá 19. ledna v Praze

  Příští mše svatá: Neděle 19. ledna 2020 od 17 hodin, kaple Nalezení sv. Kříže, Praha-Stodůlky; slouží P. Martin Fuchs Od února 2020 budou mše sv. na 4. neděli v měsíci: 23. 2., 22. 3., 26. 4. atd. Nejbližší stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý Beránek v ulici Jeremiášově směrem do Řep, která je obsluhována autobusovou…

  Read more
 • ITALY - MAY 02: Melchizedek bringing bread as an offering, detail from the Sacrifices of Abel and Melchizedek, mosaic, lunette, south wall of the presbytery, Basilica of San Vitale (UNESCO World Heritage List, 1996), Ravenna, Emilia-Romagna. Italy, 6th century. (Photo by DeAgostini/Getty Images)
  Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

  Postava Melchisedecha se v Písmu svatém objevuje na třech místech. Nejprve je v knize Genesis popsáno jeho setkání s Abramem, budoucím Abrahámem: Melchisedech, král Sálemu, vynesa chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího, požehnal mu a řekl: ‚Požehnaný Abram Bohu Nejvyššímu, kterýž stvořil nebe i zemi: a požehnaný Bůh Nejvyšší, jehož ochranou jsou nepřátelé v rukou tvých.‘…

  Read more