• Biskup Faure na Filipínách

  J. Ex. biskup Jean-Michel Faure navštívil Filipíny a o svatvečeru sv. Jana Křtitele, 23. června 2015, zde požehnal stavbu nového semináře, udělil některým z místních věřících svátost biřmování, jednomu seminaristovi tonzuru a dvěma podjáhnům jáhenské svěcení. Všichni přítomní klerici při této příležitosti složili či obnovili protimodernistickou přísahu. S radostí, že dílo tradice čili předávání integrální katolické víry pokračuje,…

  Read more
 • Biskup Jean-Michel Faure

  P. Jean-Michel Faure patřil k nejbližším spolupracovníkům arcibiskupa Lefebvra, který mu důvěřoval natolik, že mu dokonce umožnil volný přístup ke své korespondenci.

  Read more
 • Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

  Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod záštitou WHO) vybízí, abychom každý den rozjímali nad těmito slovy našeho Pána Ježíše Krista: „Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci…

  Read more
 • Noví kněží a jáhni katolické tradice

  Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, moderními omyly a falešnými principy II. vatikánského koncilu, je rok 2022 zatím velmi požehnaný. Deo gratias. 17. března, na svátek Sv….

  Read more
 • Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

  18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu Milí přátelé a dobrodinci, tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste se dozvěděli, že biskup Faure, který trpí virosou, je od 24. listopadu hospitalizován (31. prosince byl propuštěn z…

  Read more
 • Biřmování v září 2021

  Zájemci o přijetí svátosti biřmování v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve zasláním emailu na rex.admirabilis@protonmail.com. Biřmování bude udílet J. Ex. biskup Jean-Michel Faure koncem září 2021. Biřmování mají (dokonce i dle nového kodexu kanonického práva) přijmout děti od užívání rozumu, ideálně ve věku 7–10 let. Biřmování však lze přijmout v každém věku, zbytečně je…

  Read more
 • První mše sv. v nové budově semináře SAJM

  Na Svatvečer Svatodušní, 30. května 2020, sloužil biskup Faure poprvé v nové budově semináře sv. Ludvíka z Montfortu mši svatou. Stavení, jež se nachází v Morannes ve Francii, bylo nedávno zakoupeno z darů příznivců „hnutí odporu“ pro Společnost apoštolů Ježíše a Marie (SAJM). Přispěli i věřící z Čech, Moravy a Slovenska. Pán Bůh zaplať! Nové…

  Read more
 • Pouť do Fatimy 2017

  Poslední říjnový víkend, u příležitosti svátku Ježíše Krista Krále a stého výročí zjevení Panny Marie, se ve Fatimě sešli katolíci odhodlaní odporovat omylům moderního světa (pronikajícím i do Církve), aby prosili za zasvěcení Ruska, vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, ukončení „ďábelského zmatení“ a společenskou vládu Krista Krále. Pouti se zúčastnili všichni čtyři biskupové katolického hnutí…

  Read more
 • Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

  Zatímco papež František pokračuje v destrukci Církve, benediktinský klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Brazíli byl naopak o svátku sv. Josefa léta Páně 2016 dějištěm pokračování „operace přežití“ katolické tradice. Převor kláštera Dom Thomas Aquinas Ferreira da Costa byl konsekrován na biskupa.

  Read more
 • Stručný přehled historie jednání FSSPX s neomodernisty (aktualisováno 9/2015)

  Aktualisováno 7. 9. 2015. K tématu viz také tento komentář z blogu REX!:  Quo Vadis FSSPX? (2014) Taktika, jíž nepřátelé Církve eliminují původně katolické instituce a organisace tím, že se do nich infiltrují a postupně převezmou kontrolu, není žádnou novinkou. Ještě lepší verzí této taktiky je, pokud nepřátelé Církve využijí ke zmíněným záměrům katolíky s dobrým úmyslem,…

  Read more