• Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

  18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu Milí přátelé a dobrodinci, tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste se dozvěděli, že biskup Faure, který trpí virosou, je od 24. listopadu hospitalizován (31. prosince byl propuštěn z…

  Read more
 • První mše sv. v nové budově semináře SAJM

  Na Svatvečer Svatodušní, 30. května 2020, sloužil biskup Faure poprvé v nové budově semináře sv. Ludvíka z Montfortu mši svatou. Stavení, jež se nachází v Morannes ve Francii, bylo nedávno zakoupeno z darů příznivců „hnutí odporu“ pro Společnost apoštolů Ježíše a Marie (SAJM). Přispěli i věřící z Čech, Moravy a Slovenska. Pán Bůh zaplať! Nové…

  Read more
 • Oni mají kostely, vy máte Víru

  Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Církvi, jejich moc byla tak veliká, že většina biskupů se dala charakterizovat jako ariáni. Byl exkomunikován papežem Libériem, odstraněn ze svého stolce heretickým uzurpátorem…

  Read more
 • Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

  Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod záštitou WHO) vybízí, abychom každý den rozjímali nad těmito slovy našeho Pána Ježíše Krista: „Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci…

  Read more
 • Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

  Kázání P. Paula Rousseaua SAJM na svátek sv. Jakuba, 25. července 2022 Drazí věřící, jen několik slov k svátku velkého apoštola sv. Jakuba. V evangeliu při dnešní při dnešní mši svaté budeme číst o tom, kterak matka sv. Jakuba a sv. Jana přichází k Pánu Ježíši a žádá od Něho přední místa pro své syny….

  Read more
 • Noví kněží a jáhni katolické tradice

  Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, moderními omyly a falešnými principy II. vatikánského koncilu, je rok 2022 zatím velmi požehnaný. Deo gratias. 17. března, na svátek Sv….

  Read more
 • Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

  Tento příběh vypráví P. Salenave SAJM, který sídlí v semináři sv. Ludvíka z Montfortu poblíž Avrillé ve Francii a ukazuje, jak se daří boji o víru: Někteří z našich čtenářů nás žádají o zprávy o apoštolátu, který se koná mezi vězni. Zde je několik čerstvých a pozitivních zpráv na toto téma. Nic dobrého a konstruktivního v nadpřirozené oblasti nelze vykonat…

  Read more