?>

Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy 671

Tento příběh vypráví P. Salenave SAJM, který sídlí v semináři sv. Ludvíka z Montfortu poblíž Avrillé ve Francii a ukazuje, jak se daří boji o víru:

Někteří z našich čtenářů nás žádají o zprávy o apoštolátu, který se koná mezi vězni. Zde je několik čerstvých a pozitivních zpráv na toto téma.

Nic dobrého a konstruktivního v nadpřirozené oblasti nelze vykonat bez modlitby a oběti, protože spása duše je v podstatě dílem našeho Pána. Chceme tedy dávat císaři, co je císařovo a Bohu, co je Boží, protože jestliže nám Prozřetelnost umožnila navštívit vězně, i když nás tam nic nevedlo, je to skrze modlitbu a přímluvu kontemplativních a trpících duší zde dole, že všechno bylo vykonáno. A v tomto případě, v tomto příběhu z Belgie, si můžeme být jisti, že modlitby dominikánských bratrů laiků hrají velmi velkou roli. Tito bratři však nikdy neopouštějí svůj klášter, nemají přímý apoštolát ve světě a věnují svůj život poslušnosti, chudobě a modlitbě.

P. Lataste OPA tak tajemnou prozřetelností byl náš muslimský vězeň přitahován dominikánským řádem: dokonce svěřil svou malou skupinku spoluvězňů pod záštitu P. Lataste OP, který zemřel v pověsti svatosti na konci 19. století. Hledal dominikánský klášter, který zůstal poměrně tradiční, a protože není mnoho tradičních dominikánských konventů, náš ex-muslim nakonec objevil Avrillé. Požádal o návštěvu dominikánského kněze z Avrillé, ale jelikož Belgie je sice daleko, ovšem zajíždíme na ta místa pravidelně kvůli apoštolátu, tímto zásahem se přihodil onen nezapomenutelný křest ve vězení, pod stejně rozzlobeným dohledem modernistického kaplana jako ohromeným dohledem vězeňských stráží.

Ale tím vše neskončilo, protože naše nově pokřtěná duše je opravdovým apoštolem víry. Podařilo se mu shromáždit kolem sebe okolo patnácti vězňů, kteří se pravidelně modlí a dívají se na tradiční mši na CD, které jsem jim mohl díky laskavosti ředitele věznice předat. Už nepřipadá v úvahu, že by se účastnili modernistické mše vězeňského kaplana!

V této skupině nejsou jen katolíci. Někteří muslimové se připojují a modlí se růženec (ano!). Pravidelně přicházejí i nevěřící. To vše je možná křehké, ale nevidíme tu milost, která sestupuje na tyto duše, přirozeně a společensky, nejubožejší z tohoto světa? Všechna tato dobra by nemohla existovat, kdyby neexistovaly velkorysé duše, které se modlí a obětují.

Jeden z laických bratrů kláštera Avrillé mohl navštěvovat vězně díky zvláštnímu dovolení od převora. Byl předmětem ohromné pozornosti dozorců a zejména vězňů, kteří s ním všichni chtěli mluvit, mohli k němu přistoupit, dotknout se jeho hábitu atd.… Tito lidé chápou lépe než Menzingen a všichni ostatní liberální tyrani hodnotu rozjímavých duší!

stažený soubor (1)

V této službě nezanedbáváme vysluhování svátosti pokání, i když nemůžeme slavit svatá tajemství, protože tito obrácení chtějí, navzdory své minulosti, věřit v nekonečné milosrdenství Spasitele pro své ubohé duše. Tímto způsobem, kromě růžence a četby, také nacházejí sílu, aby odolali zkaženosti věznice a různým mafiím, které by je mohly svést zpět na začátek. Pravidelné návštěvy jsou také nezbytné k tomu, aby vytrvali, protože přechod ze stavu veřejného hříšníka ke skutečnému křesťanskému životu není bez obtíží. Mohu také počítat s věřícími regionu, kteří se do tohoto apoštolátu zapojili: návštěvy, povzbuzování a podpora vězňů různými způsoby v jejich úsilí. Podílí se i děti. Modleme se za jejich vytrvalost!

Jak otec Pivert loni v červnu řekl velmi dobře kapitulantům FSSPX: „Ve vší pokoře, řeknu vám jen jednu věc: jste buržoazní a kaplani buržoazie. Copak mohamedáni nemají duši, že jste se je nesnažili přivést k obrácení? Proč nepošlete své řeholní sestry, aby mezi nimi žily, jak prosil otec de Foucauld?“

Bůh nás chraň, abychom snad opustili tyto ubohé duše v dnešním světě a starali se pouze o své materiální pohodlí a naše osobní výhody. Skrze rozdávání dostáváme. Bůh dopustil krizi FSSPX, aby odpoutal biskupy, kněze a věřící od jejich velkého buržoazního vlastnictví a vrhl je do opravdové duchovní rekonkvisty.

Kéž využijeme této příležitosti, kterou nám nabízí Nebe, abychom činili dobro duším, zejména těm, které mohou trpět změšťáčtěním katolické tradice. Kéž nás Bůh zachová v prostotě a chudobě, aby každá duše mohla přistoupit ke knězi bez obav. To byl to pravý duch arcibiskupa Lefebvra.

Kéž nám tato malá zpráva z vězení umožní pochopit, že katolická tradice přežije, pokud neztratí misionářského a apoštolského ducha, ať se jí postaví jakékoliv překážky.

Zdroj: Reconquista Catholica

Revise překladu: Fr. Jean-Nepomucene T.O.P.

P. Maria-Vavřinec OP z Avrillé navštíví Prahu

Image 9Otec Maria-Vavřinec OP z kláštera bratří dominikánů v Avrillé ve Francii i letos navštíví věřící v naší zemi a bude sloužit tradiční mše svaté:

V pátek   28. 8. 2020 v 17:00, Hotel Adeba, Pernerova 16, nedaleko stanice metra B Křižíkova.

V sobotu 29. 8. 2020 v 10:30 tamtéž. Po obědě (ca 13:30) přednáška „Jak vidět jasně“ o současné krizi v Církvi.

V neděli 30. 8. 2020 se koná pouť ke sv. Klimentovi a přednáška o sv. Ludvíkovi.

Similar articles