?>

Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei 1127

9_Pompeo_Batoni_-_Ritratto_di_Papa_Pio_VI)_xPápežská bulla Auctorem Fidei bola silným odsúdením chýb lúpežnej synody pistojskej, ktorá sa konala v roku 1786 v v meste Pistoia v Toskánsku. Rovnako ako modernistický Druhý vatikánsky koncil (1962-65) Novus Ordo cirkvi, synoda pistojská predstavila novinky pod závojom nejednoznačnosti, a tak vštepila jed bludu najšikovnejším spôsobom do nič netušiacich duší. Pápež Pius VI. (1775-99) reagoval týmto apoštolským ustanovením. Predkladáme úryvok z úvodného textu tohto dokumentu, predchádzajúceho zoznamu bludov samotných, pretože tento text nebol zatiaľ preložený a obsahuje anti-modernistický dynamit! I bludy samotné i spôsob ich šírenia sa nápadne podobá na II. Vatikánsky koncil.

Tu je zoznam niektorých tvrdení Pistojskej synody, odsúdených pápežom Piom VI. v bulle Auctorem fidei ako heretických, schizmatických, hrubých, urážaucich zbožné uši a urážaucich Cirkev a jej kánony a disciplínu. Čitateľ v nich ľahko rozpozná obľúbené propagnadistické tvrdenia moderných prelátov koncilnej cirkvi.

 • Ľudia dnes už nemôžu porozumieť pravdám viery a kresťanskej morálke (1)
 • Moc bola Bohom zverená spoločenstvu, aby ním bola demokraticky delegovaná autorite, definícia Cirkvi ako “spoločenstva” (2)
 • Rímsky pápež je len služobnou hlavou, dostáva moc od Cirkvi (3)
 • Cirkev môže iba radiť a prehovárať, nie nariaďovať, súdiť a trestať (5)
 • Biskup má plnú moc na riadenie svojej diecézy, treba sa snažiť o decentralizáciu a obmedzenie právomocí Apoštolskej stolice (6)
 • Biskup môže vydávať nariadenia v rozpore s tradíciou a zvykmi (7)
 • Kňazi majú byť sudcami spolu s biskupom (10)
 • Rozhodnutia v otázkach viery pochádzajú len z istej partikulárnej Cirkvi v minulosti a nie sú dostatočne doložené (11)
 • Mystické telo Kristovo pozostáva len z Krista hlavy a z veriacich, bez hierarchickej štruktúry (15)
 • Morálka, Boží zákon a evanjelium sú len neuskutočniteľnými ideálmi (19)
 • Milosť Božia je len vtedy pravdivá, keď je pocítená v srdci (21)
 • Strach z pekla nie je sám o sebe dobrý a užitočný ako nadprirodzený dar na vyhýbanie sa hriechu a zamilovaniu si spravodlivosti (25)
 • Podiel veriacich na baránkovi je podstatnou súčasťou obety v omši svätej (28)
 • Pojem transsubstanciácie je len scholastickým nástrojom na ochranu vyznania (29)
 • V každom chráme má byť len jeden oltár podľa údajného starobylého zvyku (31)
 • Posvätné relikvie a kvety by nemali byť umiestnené na oltári (32)
 • Obrady liturgie by sa mali zjednodušiť a mali by sa vyjadrovať v reči ľudu a nahlas (33)
 • Obrady sviatosti pokánia sú len prídavkami storočí, znižujúcimi jej dôstojnosť (34)
 • Názov sviatosti (pokánie) sa má ponechať len formálne, pretože dôležité je zmierenie (35)
 • Vyznávať aj ľahké hriechy pri spovedi by sa nemalo (39)
 • Odpustok je len upustením od pokánia, nariadeného pre hriešnika kánonmi Cirkvi (40)
 • Exkomunikácia nie je duchovným, ale iba kánonickým trestom, vylučuje dotyčného len z vonkajšieho cirkevného obcovania (46)
 • Exkomunikácia “ipso facto” nemá inej účinnosti, lež len ako hrozba (47)
 • Formula všeobecného rozhrešenia od exkomunikácií, do ktorých mohli veriaci upadnúť, je vo sviatosti pokánia zbytočná (48)
 • Nižšie svätenia môžu byť vynechané (51)
 • Z liturgie a z kolégii by mal byť odstránený nižší klérus a mala by sa popriať účasť laikom (55)
 • Svetská moc má právo rozhodovať, kedy je manželstvo platné i rozhodovať o prekážkach jeho uzavretia (59,60)
 • Účinnosť kladená v pevný počet modlitieb a zbožných pozdravov je vo všeobecnosti poverčivá (64)
 • V misiách je absolútne obrátenie jednotlivca zriedkavé a jeho vonkajšie znaky sú len prechodným jasotom a prirodzenými emóciami (65)
 • Mal by sa uľahčiť spôsob a otvoriť možnosti zapojenia ľudu do hlasu Cirkvi v liturgii a do modlitieb by sa mal zaviesť ľudový jazyk (66)
 • Iba skutočná neschopnosť ospravedlňuje od čítania Písma Svätého, pretože bez neho sa človeku zatemnia základné náboženské pravdy (67)
 • Historicko kritické komentáre k Písmu Svätému majú byť odporúčané kňazom a veriacim na čítanie (68)
 • Špecifickému kultu uctievania nejakého obrazu na danom mieste by sa malo zamedziť (70)
 • Panne Márii sa nemajú prisudzovať iné tituly a výsady okrem tých, ktorých tajomstvo je špecificky vyjadrené v Písme Svätom (71)
 • Zavedenie nových sviatkov odvodzuje svoj pôvod od zanedbania ostriehania starých sviatkov a z falošných predstáv o ich zmysle a podstate (73)
 • Prikázané sviatky v priebehu roka majú byť presunuté na nedele (74)
 • Scholastická metóda vytvára zložité systémy, vedúce k probabilismu a laxismu (76)
 • Na zmysel cirkevnej služby a úradov sa v priebehu storočí zabudlo (77)
 • Články viery musia byť oddelené od toho, čo patrí do disciplíny, v ktorej sa má oddeliť nevyhnutné od príliš ťažkého bremena na slobodu veriacich (78)
 • Ohľadne názorov, diskutovaných na katolíckych školách nemusí Apoštolská stolica nič definovať a vyhlasovať (79)
 • Množstvo a rôznosť reholí prirodzene vytvára zmätok a rozruch (82)
 • Malá rehohoľná obec, žijúca v občianskej spoločnosti bez toho, aby bola v skutočnosti jej súčasťou, vytvárajúc si vlastnú monarchiu na štáte nezávislú, je nebezpečná pre občianske spoločné dobro (83)
 • Zvolanie národnej rady je dobrým spôsobom na urovnanie náboženských sporov (85)

 

Similar articles