Tradiční postní praxe

Tradiční postní praxe

Níže přinášíme přepis části Rukověti katolické mravouky z roku 1924 týkající se postní praxe. Nikterak tím neříkáme, že tento postní předpis dnes pod hříchem zavazuje. Záležitost závaznosti toho kterého postu, prosíme, nechť každý řeší dle svého nejlepšího vědomí a svědomí...
číst více
Pravý smysl, hodnota a čtyři důvody postu

Pravý smysl, hodnota a čtyři důvody postu

Kázání P. Paula Rousseaua při mši svaté na 1. neděli postní l. P. 2023 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze.
číst více
Co je pravá láska

Co je pravá láska

Kázání P. Paula Rousseaua při mši svaté na 2. neděli po Devítníku, 11. února 2024 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze. Nejdříve několik oznámení. Tuto středu začne svatá doba postní. Krátce vám připomenu pravidla postu stan...
číst více
Bůh neexistuje

Bůh neexistuje

Neboť latinský infinitiv „exsistere“ je zkrácený tvar od ex alio sistere = od jiného sestávati, tj. míti bytí od jiného. Bůh však, jako První Příčina všech jsoucen nemá bytí od jiného, je sám nestvořený. Naopak vše má bytí od Něj ...
číst více
Arcibiskup Viganò: Je papež katolík?

Arcibiskup Viganò: Je papež katolík?

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán (administrativně třetí místo pod papežem). V této funkci v letech 2009–2011 prosadil centralisované účetní postupy a plnou finanční z...
číst více
P. Brühwiler SAJM na svátek Sv. Rodiny poprvé v Praze

P. Brühwiler SAJM na svátek Sv. Rodiny poprvé v Praze

V neděli 7. ledna 2024 (svátek Svaté Rodiny) poprvé bude sloužit mši svatou v Praze P. Alois Brühwiler z Kněžské společnosti apoštolů Ježíše a Marie (SAJM). Mše sv. začne v 17 hodin v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze-Záběhli...
číst více
Pomáhejme duším v očistci. P. Rousseau opět v Praze

Pomáhejme duším v očistci. P. Rousseau opět v Praze

číst více
Novéna za kněze

Novéna za kněze

Prosíme, připojte se k nám v modlitbě novény za kněze, která začíná 17. srpna 2023 (můžete však samostatně začít i později): Božský Spasiteli, který jsi řekl: „Žeň zajisté mnohá, ale dělníků málo: proste tedy pána žně, aby pos...
číst více
Stručný kritický rozbor Nového mešního řádu

Stručný kritický rozbor Nového mešního řádu

Dopis kardinálů Ottavianiho a Bacciho papeži Pavlovi VI. Řím, 25. září 1969 Svatý otče, když jsme prozkoumali Nový mešní řád (Novus Ordo Missae), připravený od odborníků Rady pro provedení konstituce o posvátné liturgii (Consilium ad e...
číst více
Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé v Čechách

Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé v Čechách

Letos nás opět navštíví dominikáni z Avrillé, jediného dominikánského kláštera na světě, který se věrně drží tradice a pokračuje v boji za katolickou víru v duchu deklarace arcibiskupa Lefebvra z roku 1974. Součástí programu jsou rekole...
číst více
Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

Řím ztratí víru – Poselství z La Salette

„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – Naše Paní z La Salette, 19.září 1846 Zjevení bylo církevně schváleno a zveřejněno 15. listopadu, 1879. Imprimatur udělil biskup Zola a zjevení obdrželo pak mnoho dalších imprimatur. ...
číst více
Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Boj za Krista Krále v posledním století a Jeho nevyhnutelné vítězství – P. Paul Rousseau

Záznam přednášky, která vznikla při při představení knihy Kristova Královská vláda, jež je vynikajícím nadčasovým dílem, naprosto zásadním pro pochopení světové historie i současných událostí.
číst více
Jak se správně zpovídat

Jak se správně zpovídat

V tomto poučení se zamyslíme nad tím, jak vykonat dobrou zpověď. Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a ne ostatních, a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká s...
číst více
Mladí muži: čistota & věčnost

Mladí muži: čistota & věčnost

Každý z nás musí žít v čistotě dle svého životního stavu. Toto téma je velmi důležité, protože jde o spásu. A ďábel to ví. A proto nečistota tolik řádí nejen dnes. Jedním z důvodů je na prvním místě to, že ďábel dobře ví, že...
číst více
Synodalita aneb permanentní revoluce v Církvi | Michal Semín

Synodalita aneb permanentní revoluce v Církvi | Michal Semín

Záznam přednášky Michala Semína z 28. května 2022.
číst více
Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti...
číst více
Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Zaměstnanci a zaměstnavatelé

Kdo chce žít dobrým křesťanským životem, měli by také mít na paměti, jak se má správně chovat na pracovišti. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů? A jaké jsou povinnosti zaměstnanců?
číst více
P. Paul Rousseau na Svatodušní svátky v Praze

P. Paul Rousseau na Svatodušní svátky v Praze

Po mši svaté vždy následuje krátká májová pobožnost.
číst více
Mše svaté v Praze na začátku doby postní

Mše svaté v Praze na začátku doby postní

Informace na emailu: Neposkvrnene@PM.me
číst více
Pobožnost pěti prvních sobot

Pobožnost pěti prvních sobot

Je třeba odčiňovat urážky vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tak malinko od nás nebe žádá, a tolik můžeme získat. Viz též www.prvnisoboty.cz.
číst více
Cathedra veritatis. Promluva arcibiskupa Vigana na svátek Stolce sv. Petra v Římě.

Cathedra veritatis. Promluva arcibiskupa Vigana na svátek Stolce sv. Petra v Římě.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán a apoštolský nuncius v USA (2011–2016). Veřejnosti se stal více známým díky svým zásluhám při odhalení několika skand...
číst více
Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán a apoštolský nuncius v USA (2011–2016). Veřejnosti se stal více známým díky svým zásluhám při odhalení několika skandálů na nejv...
číst více
Mohou být v Katolické církvi pod jednou střechou dvě náboženství? Změny v nauce a v liturgii

Mohou být v Katolické církvi pod jednou střechou dvě náboženství? Změny v nauce a v liturgii

V internetové diskusi jsem nedávno vyjádřil názor, že dnešní katolická církev je institucionální formou dvou co do podstaty odlišných náboženství. Kolega následně položil otázku, jak by se filosoficky odlišily podstatné změny, které op...
číst více
Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. Spasiž lid svůj, Pane, a požehnej dědictví svému. A panuj nad ním a vyvyšuj je až na věky. Hymnus Te Deum V...
číst více
Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

Mše svaté v Praze o adventu a Vánocích 2022

číst více
Dobré katolické publikace

Dobré katolické publikace

Mezi novými publikacemi nakladatelství Christianitas možná najdete vhodný vánoční dárek. Nakladatelství vydává pouze kvalitní katolická díla, nabízí příznivé ceny knih i dopravy a množstevní slevy 10–40 % pro objednávky od 300 Kč. Kat...
číst více
O důležitosti a cíli domácího hospodářství.

O důležitosti a cíli domácího hospodářství.

Z knihy Hospodyně, kněžka domácího krbu, 1882 „Ženinou krásou jest domácnosť“ praví přísloví slovanské, vyměřujíc stručně i dostatečně obor působení ženského, zároveň i důležitost a vznešenost jeho naznačujíc. K domácnosti,...
číst více
Volta, Ampère, Cauchy a další byli integrální katolíci

Volta, Ampère, Cauchy a další byli integrální katolíci

Ve všech dobách byli věrní katolíci terčem posměchu „moudrých“ tohoto „pokrokového“ světa, obviňováni z tmářství, zpátečnictví… V době tzv. osvícenství, „věku rozumu“, snad ještě více než dnes. K věrnosti poznané pravd...
číst více
Oni mají kostely, vy máte Víru

Oni mají kostely, vy máte Víru

Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Cír...
číst více
Mše svaté první víkend v listopadu

Mše svaté první víkend v listopadu

P. Paul Rousseau bude v naší vlasti sloužit nedělní mše svaté ještě první sobotu a neděli v listopadu. Využijte možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a účasti na tradiční mši svaté dle nezdeformovaného misálu, slo...
číst více
Dispozice pro dobrou smrt

Dispozice pro dobrou smrt

číst více
Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod...
číst více
Navštíví nás katolický biskup Richard Williamson

Navštíví nás katolický biskup Richard Williamson

číst více
Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Úvodní modlitba Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni....
číst více
Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM na svátek sv. Jakuba, 25. července 2022 Drazí věřící, jen několik slov k svátku velkého apoštola sv. Jakuba. V evangeliu při dnešní při dnešní mši svaté budeme číst o tom, kterak matka sv. Jakuba a...
číst více
Setkání katolíků v září 2022

Setkání katolíků v září 2022

Srdečně vás zveme na setkání katolíků u Českého Šternberka 9.–11. září 2022. Je možné přijet na celý víkend, nebo třeba jen v sobotu bez přespání. Přednášky: Katolická rodina v nekřesťanském světě Jak vyučovat děti nábožens...
číst více
Tradiční biřmování v září 2022

Tradiční biřmování v září 2022

Zájemci o přijetí svátosti biřmování od tradičního katolického biksupa v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve, nejpozději však do 21. srpna 2022 vyplněním formuláře níže. Biřmování mají (dokonce i dle nového kodexu kanonického...
číst více
Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna

Mše svaté a přednášky tradičního dominikána 19.–21. srpna

Kdo už slyšel kázat či přednášet P. Marie-Laurenta OP, nebo s ním hovořil, byl uchvácen takovou jasností a čistotou jeho katolického ducha, jaká se jen tak nevidí. Vděčíme za to dominikánskému klášteru v Avrillé, ve kterém je bez kompro...
číst více
Modlitba za vlast ohroženou nemravností

Modlitba za vlast ohroženou nemravností

ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá festival Prague Pride k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží. Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom...
číst více
Bez Boha jsme neplodní

Bez Boha jsme neplodní

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM u Mariánského sloupu v Praze na svátek sv. Anny, 26. 7. 2022
číst více
Tradiční novokněz v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Tradiční novokněz v Čechách, na Moravě a na Slovensku

P. Paul Rousseau (SAJM) nás poctí svou návštěvou přesně měsíc po svém kněžském svěcení. Nenechte si ujít jeho mše svaté, přednášky a novokněžské požehnání.
číst více
Mše svatá u Mariánského sloupu a představení knihy Kristova královská vláda

Mše svatá u Mariánského sloupu a představení knihy Kristova královská vláda

V úterý 26. července 2022 si určitě udělejte čas a přijeďte do Prahy. Od 17 hodin bude sloužena tradiční mše svatá u Mariánského sloupu. V případě nepříznivého počasí (déšť či silný vítr) bude nahrazena pobožností. Po ní P. Pau...
číst více
Noví kněží a jáhni katolické tradice

Noví kněží a jáhni katolické tradice

Pro Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie, které se snaží pokračovat v „operaci přežití“ katolické tradice a uchovat nejen tradiční mši svatou, ale především katolickou nauku v její plnosti bez kompromisů s duchem doby, mod...
číst více
Materie, forma a intence zasvěcení

Materie, forma a intence zasvěcení

Protože věřící nemají „telefonické spojení do nebe“, nemůžeme s naprostou jistotou posoudit, zda zasvěcení papeže Františka 25. března 2022 bylo nebesy přijato jako zasvěcení, které si vyžádala Panna Maria Fatimská. Můžeme však pou...
číst více
Pouť a setkání katolíků v květnu

Pouť a setkání katolíků v květnu

V květnu 2022 se uskuteční několik katolických akcí, na které bychom vás rádi pozvali. 1. Pěší pouť zakončená tradiční mší svatou v neděli 8. května 2. Setkání katolíků a katolických rodin poslední víkend v květnu (27.–29. 5.) Na...
číst více
II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

II. Růžencový protiútok začne na Popeleční středu

Skrze modlitbu svatého růžence Matka Boží zvítězila mj. nad Turky u Lepanta (1571), u Chotyně (1621), u Vídně (1683), u Bělehradu (1716) a zachránila tak křesťanskou civilisaci v Evropě. Roku 1648 vyhnala švédské kacíře ze Starého a Novéh...
číst více
Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?

Média šílí z upozornění na probíhající „masovou formaci“. Jak se bránit?

Vynálezce mRNA technologie (autor 9 původních patentů) a kritik očkování proti covidu Dr. Robert Malone v show Joe Rogana (zdaleka nejsledovanějším pořadu v USA, každý díl sleduje průměrně 11 milionů diváků, druhý v pořadí má 3x méně ...
číst více
Společné zakončení Růžencového protiútoku

Společné zakončení Růžencového protiútoku

„A jako si sami od sebe, ježto jsme pouhé nic, nemůžeme slíbiti nic jiného leč poklesky, a proto ovšem musíme sami sobě nedůvěřovati, tak obdržíme od Boha beze vší pochyby znamenitá vítězství, jen když opevníme svá srdce k dosažení ...
číst více
Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

Dopis přátelům a dobrodincům kněžského semináře SAJM

18. prosince 2021, sobota Suchých dnů v Adventu Milí přátelé a dobrodinci, tento dopis nahrazuje věstník č. 12 kněžského semináře, který měl vyjít před Vánocemi. Náš milý seminář je totiž v současné době dosti zkoušen: jistě jste ...
číst více
Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

číst více
Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

V době, kdy zaznívá výzva novus ordo biskupů k účasti věřících na experimentálním očkování (třetí fáze klinického hodnocení končí až v roce 2022, v případě některých vakcín až 2023) proti Covid 19, dovolujeme si zveřejnit překl...
číst více
Růžencový protiútok

Růžencový protiútok

Problémy, v nichž se náš národ nachází, mají duchovní a mravní příčiny, a přirozeně jsou neřešitelné, neboť vzpoura proti Bohu prostoupila naši společnost jako rakovina a nepřátelé Boží ovládají klíčové instituce. Matka Boží al...
číst více
Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Autorem je kardinál Rafael Merry de Val (1865–1930), státní sekretář sv. Pia X.
číst více
Nové vydání vynikajících katolických knih

Nové vydání vynikajících katolických knih

S radostí oznamujeme, že po dlouhých měsících příprav se podařilo připravit nové vydání vynikajících nadčasových děl katolické literatury v kvalitním provedení. Jedná se o velmi užitečné čtivo pro duchovní život všech katolíků.
číst více
„Hledejte nejprve Boží království, a vše ostatní vám bude přidáno.“

„Hledejte nejprve Boží království, a vše ostatní vám bude přidáno.“

Kázání P. Martina Fuchse na 14. neděli po Duchu sv.
číst více
Návštěva tradičního dominikána z Avrillé v Čechách

Návštěva tradičního dominikána z Avrillé v Čechách

I letos nás navštíví P. Maria-Vavřinec OP z tradici dodnes věrného dominikánského kláštera v Avrillé ve Francii:
číst více
Dokonalá lítost

Dokonalá lítost

Kázání P. Martina Fuchse na 10. neděli po Sv. Duchu
číst více
Biřmování v září 2021

Biřmování v září 2021

Zájemci o přijetí svátosti biřmování v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve zasláním emailu na rex.admirabilis@protonmail.com. Biřmování bude udílet J. Ex. biskup Jean-Michel Faure koncem září 2021. Biřmování mají (dokonce i dle n...
číst více
„Napsáno však k výstraze pro nás…“

„Napsáno však k výstraze pro nás…“

Kázání P. Martina Fuchse na 9. neděli po Sv. Duchu.
číst více
Nenávist ke Mši svaté všech věků a otázka poslušnosti

Nenávist ke Mši svaté všech věků a otázka poslušnosti

Poprvé zveřejněno na stránkách Duc in altum Tento důležitý a působivý článek prof. Massima Viglioneho představuje jeden z nejjasnozřivějších a nejhlubších komentářů k neblahému motu proprio Traditionis custodes. Sdílením tohoto vý...
číst více
Biskup Williamson: Zmatení vykonalo své mistrovské dílo

Biskup Williamson: Zmatení vykonalo své mistrovské dílo

„Bůh však neopouští svou Církev a tak v 70. letech, ihned po koncilu, vyvýšil arcibiskupa Lefebvra, aby jí přišel na pomoc. Arcibiskup rozpoznal, že papež a jeho spřízněné duše na koncilu kvůli tomu, aby byli moderní, opouštěli Tradici C...
číst více
Ranní a večerní modlitby

Ranní a večerní modlitby

Brožurka ranních a večerních modliteb k tisku nebo stažení do „chytrého“ telefonu (klikněte na obrázek pro stažení PDF):
číst více
Přihlášky do Očistcového bratrstva

Přihlášky do Očistcového bratrstva

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu technické závady se k nám v posledním období vaše přihlášky nedostaly. Pokud jste také vy přihlášku do Očistcového bratrstva vyplnili a nikdo vás nekontaktoval, napište, prosíme, SMS přímo P. Protivínské...
číst více
Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

Biskup Williamson: Zbraň proti současnému šílenství

číst více
4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

4 příklady z historie, kdy modlitba růžence zachránila Evropu před islamizací

Pokusy islámu ovládnout Evropu se opakují po dlouhá staletí. Evropa se zatím pokaždé ubránila, a to i když mohamedáni měli značnou převahu a situace vypadala téměř beznadějně. Zde je přehled některých takových bitev na obranu před islá...
číst více
Další papežův útok na křesťanskou civilisaci. Pochvala od zednářů přišla okamžitě.

Další papežův útok na křesťanskou civilisaci. Pochvala od zednářů přišla okamžitě.

Na svátek sv. Františka z Assisi, 4. října 2020, vydal papež František svou encykliku Fratelli tutti. V ní najdeme mimo jiné i tuto větu: „Pohlížíme-li na to ne jen z hlediska legitimity soukromého vlastnictví a práv jejich občanů, ale posta...
číst více
Upozornění pro účastníky pouti

Upozornění pro účastníky pouti

Vzhledem k tomu, že pan hostinský otevře hostinec (v neděli obvykle zavřený) a bude vařit jen kvůli nám, prosíme ty, kdo plánují zúčastnit pouti oběda a přednášky, aby vyplnili (za rodinu/skupinu) níže uvedený formulář, a to co nejdřív...
číst více
Návštěva tradičního dominikána z Avrillé v Čechách

Návštěva tradičního dominikána z Avrillé v Čechách

Na konci srpna navštíví Čechy P. Maria-Vavřinec OP z tradici dodnes věrného dominikánského kláštera v Avrillé ve Francii a bude v Praze sloužit mimořádné mše sv. v tradičním ritu: V pátek 28. 8. 2020 v 17:00, Hotel Adeba, Pernerova 16...
číst více
Pouť na poslední neděli v srpnu

Pouť na poslední neděli v srpnu

Zveme vás na malou pouť do kostelíka sv. Klimenta na Hradišti nad Lštěním, která se, dá-li Pán, uskuteční poslední neděli v srpnu – 30. 8. 2020. Začátek pouti bude v 10:10 u nádraží v Čerčanech, odkud půjde procesí převážně polním...
číst více
Sv. přijímání bez poděkování

Sv. přijímání bez poděkování

Si scires donum Dei! Mnozí si stěžují, že věřící, kteří přistoupili k sv. přijímání, odcházejí z kostela s ostatními hned po mši sv. Je to zvyk, který se zabydluje i v katolických kolejích a penzionátech, kde by vychovatelé měli dbát...
číst více
Manželství včera, dnes a zítra

Manželství včera, dnes a zítra

Motto: „Der Teufel sitzt im Detail.“ Německé přísloví Koncilní konzervativci, včetně eminentních kanonistů, biskupů a kardinálů, ba i J. S. emeritní Papež, byli zaskočení kroky J. S. Papeže Františka, které – přímo či nepřímo –...
číst více
Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie

Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie

Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci Zasvěcení rodiny Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys projevilo blahoslavené Marketě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami. Toužíce zalíbiti ...
číst více
Využijte „chytrý telefon“ chytře

Využijte „chytrý telefon“ chytře

Cílem pontifikátu svatého papeže Pia X. bylo „Instaurare omnia in Christo“, obnovit vše v Kristu. To je i naším cílem, neboť jedině Boží pomoc a milost, nám dostupná díky zásluhám a oběti Pána Ježíše Krista, je schopna každému člov...
číst více
První mše sv. v nové budově semináře SAJM

První mše sv. v nové budově semináře SAJM

Na Svatvečer Svatodušní, 30. května 2020, sloužil biskup Faure poprvé v nové budově semináře sv. Ludvíka z Montfortu mši svatou. Stavení, jež se nachází v Morannes ve Francii, bylo nedávno zakoupeno z darů příznivců „hnutí odporu“ pro...
číst více
Novena svatodušní

Novena svatodušní

Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato novena Letnicím — dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších milostí.
číst více
Biřmování (3)

Biřmování (3)

Požehnal tebe Hospodin mocí svou, nebo skrze tebe na nic přivedl nepřátele naše“. (Jud. 13, 22) Kdykoliv octnulo se lidstvo v nebezpečí záhuby a v nebezpečí k Bohu se obracelo a o záchranu prosilo, Bůh neodvracel tváře své od prosebníků,...
číst více
Křest (2)

Křest (2)

„Vy však pokřtěni budete Duchem Svatým“ (Sk. ap. 1, 5). Prve než Kristus Pán začal svoji činnost učitelskou, přišel k velikému svému předchůdci Janovi se žádostí, aby ho pokřtil. Kristus jako pravý Syn Boží nepotřeboval křtu, proto...
číst více
Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

Maria a sv. Terezie Ježíškova – spanilé květy ctností. (1)

„Nevymizí chvála tebe z úst lidí, ale pamětlivi budou moci Hospodinovy na věky.“ (Jud. 13,25). 1. Měsíc máj líbezný svou podivuhodnou krásou zavítal opět v kraje naše. Srdce naše radostně plesá nad příchodem nejkrásnějšího měsíce ...
číst více
Nepřítel, kterého musíte v následujících 40 dnech porazit

Nepřítel, kterého musíte v následujících 40 dnech porazit

číst více
Soutěž o katolický kalendář

Soutěž o katolický kalendář

Máte také plné zuby bezobsažného nebo dvojznačného modernistického blábolení? Chcete se začíst do hodnotných duchovních textů, které nám předala katolická tradice a světci? Pak uvítáte Katolický kalendář vydaný „Krásou liturgi...
číst více
Ku dni poslednímu v roce

Ku dni poslednímu v roce

číst více
Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Jedné z nejprohnanějších manipulací věřících, klamu a útoku proti pravdě se dopustil ten, kdo rozhodl, že římský ritus sloužení mše sv. se bude označovat jako „mimořádná forma římského ritu“ a banální lidský konstrukt s protesta...
číst více
Dr. E. Michael Jones: Erotika jako subverzivní zbraň

Dr. E. Michael Jones: Erotika jako subverzivní zbraň

Dr. E. Michael Jones hovoří na přednášce v Polsku o tom, jak se protikřesťanským silám podařilo přivést ke ztrátě víry obrovské množství lidí a ovládnout křesťanskou civilizaci. Nepřátelé Kristovi svých úspěchů nedosáhli díky&nbs...
číst více
Žaluji…

Žaluji…

P. Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta a zasvětil svůj život obrácení muslimů. Byl profesorem v semináři a lektorem gregoriánské zpěvu na Institutu duchovní hud...
číst více
No Image

Chráněno: Nahrávky bp. W.

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.
číst více
Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

Apoštolát dominikánů z Avrillé mezi vězni a muslimy

Tento příběh vypráví P. Salenave SAJM, který sídlí v semináři sv. Ludvíka z Montfortu poblíž Avrillé ve Francii a ukazuje, jak se daří boji o víru: Někteří z našich čtenářů nás žádají o zprávy o apoštolátu, který se koná mez...
číst více
P. Maria-Vavřinec OP z Avrillé navštíví Prahu

P. Maria-Vavřinec OP z Avrillé navštíví Prahu

Otec Maria-Vavřinec OP z kláštera bratří dominikánů v Avrillé ve Francii i letos navštíví věřící v naší zemi a bude sloužit tradiční mše svaté: V pátek   28. 8. 2020 v 17:00, Hotel Adeba, Pernerova 16, nedaleko stanice metra B...
číst více
Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

Předmět této úcty je tak svatý, velkolepý, láskyhodný: Srdce Ježíšovo je vznešený vzor ctností, symbol lásky milosrdné, který nám představuje všechna tajemství Ježíšova v záři lásky. A touží-li kdo po moudrosti, světle, vědomosti...
číst více
Obřezání Páně

Obřezání Páně

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťast...
číst více
Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Pápežská bulla Auctorem Fidei bola silným odsúdením chýb lúpežnej synody pistojskej, ktorá sa konala v roku 1786 v v meste Pistoia v Toskánsku. Rovnako ako modernistický Druhý vatikánsky koncil (1962-65) Novus Ordo cirkvi, synoda pistojská preds...
číst více
Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Historie „Novéna milosti“, která začíná 4. a končí 12. března, v den kanonizace sv. Františka Xaverského, vděčí za svůj vznik přímo tomuto světci. V Neapoli žil v roce 1633 P. Marcello Mastrilli SJ, který učinil slib, že požádá o vy...
číst více
Pouť do Fatimy 2017

Pouť do Fatimy 2017

Poslední říjnový víkend, u příležitosti svátku Ježíše Krista Krále a stého výročí zjevení Panny Marie, se ve Fatimě sešli katolíci odhodlaní odporovat omylům moderního světa (pronikajícím i do Církve), aby prosili za zasvěcení Rus...
číst více
Spiknutí proti Církvi

Spiknutí proti Církvi

  Stáhnout PDF IMPRIMATUR Po prostudování knihy, která byla vydána v Římě roku 1962 pod názvem „Spiknutí proti Církvi“ a předána všem koncilním otcům, neshledávám v řečeném díle nic, co by bylo proti víře nebo dobrým mravům. ...
číst více
P. Robert Maeder: Buď – anebo! (o sv. Piu X.)

P. Robert Maeder: Buď – anebo! (o sv. Piu X.)

Stáhnout PDF
číst více
Pouť k sv. Janu Nepomuckému 20. srpna

Pouť k sv. Janu Nepomuckému 20. srpna

Srdečně zveme na 3. ročník pouti k sv. Janu Nepomuckému.
číst více
Co jsme ztratili

Co jsme ztratili

Dokument o změnách v Církvi po II. vatikánském koncilu.
číst více
Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

Nový katolický biskup – Dom Thomas Aquinas OSB

Zatímco papež František pokračuje v destrukci Církve, benediktinský klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Brazíli byl naopak o svátku sv. Josefa léta Páně 2016 dějištěm pokračování „operace přežití“ katolické tradice. Převor k...
číst více
Modlitba ke svatému Josefu

Modlitba ke svatému Josefu

Vhodná zvláště po svatém růženci. K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou...
číst více
Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

Máme se modlit „na úmysl Svatého otce“, pokud je papežem nepřítel Církve?

Podmínkou získání plnomocných odpustků pro sebe či duše v očistci je, mimo jiné, modlitba na úmysl Svatého otce. V naší době však papežové nezřídka činí kroky a pronášejí výroky, kterými boří vše katolické a implicitně popí...
číst více
Co papež neřekl (české titulky)

Co papež neřekl (české titulky)

Slavné skandální video papeže Františka bylo tímto (nedoslovným) překladem uvedeno do pravdivých a správných konsekvencí.
číst více