?>
 • Volta, Ampère, Cauchy a další byli integrální katolíci

  Ve všech dobách byli věrní katolíci terčem posměchu „moudrých“ tohoto „pokrokového“ světa, obviňováni z tmářství, zpátečnictví… V době tzv. osvícenství, „věku rozumu“, snad ještě více než dnes. K věrnosti poznané pravdě nás mohou povzbudit příklady vynikajících vědců z této doby, kteří nic nedbali na moderní veřejné mínění, nezradili Krista a pevně a hrdě vyznávali víru….

  Read more
 • Oni mají kostely, vy máte Víru

  Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Církvi, jejich moc byla tak veliká, že většina biskupů se dala charakterizovat jako ariáni. Byl exkomunikován papežem Libériem, odstraněn ze svého stolce heretickým uzurpátorem…

  Read more
 • Mše svaté první víkend v listopadu

  P. Paul Rousseau bude v naší vlasti sloužit nedělní mše svaté ještě první sobotu a neděli v listopadu. Využijte možnosti získání plnomocných odpustků pro duše v očistci a účasti na tradiční mši svaté dle nezdeformovaného misálu, sloužené nekompromisním katolickým knězem s výbornou formací.

  Read more
 • Dispozice pro dobrou smrt

  Svatý Ludvík Grignion de Montfort Tyto dispozice pravděpodobně napsal svatý Ludvík Marie de Montfort. V předvečer jeho smrti byla mezi věcmi misionářů doprovázejících světce nalezena jejich kopie. Uchovává se v generálním archivu Monfortské Mariiny společnosti. Vzdálené dispozice Myslete na smrt každý den. Smrt je jistá. Je blízko. Je záludná. Vzbuzuje hrůzu. Je bolestná. Následuje způsob…

  Read more
 • Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

  Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho Vážení přátelé a dobrodinci, dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod záštitou WHO) vybízí, abychom každý den rozjímali nad těmito slovy našeho Pána Ježíše Krista: „Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci…

  Read more
 • Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

  Úvodní modlitba Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni. Odříkám se všech rozptýlení, která by se mohla během tohoto růžence objevit. Chci se jej…

  Read more
 • Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

  Kázání P. Paula Rousseaua SAJM na svátek sv. Jakuba, 25. července 2022 Drazí věřící, jen několik slov k svátku velkého apoštola sv. Jakuba. V evangeliu při dnešní při dnešní mši svaté budeme číst o tom, kterak matka sv. Jakuba a sv. Jana přichází k Pánu Ježíši a žádá od Něho přední místa pro své syny….

  Read more
 • Setkání katolíků v září 2022

  Srdečně vás zveme na setkání katolíků u Českého Šternberka 9.–11. září 2022. Je možné přijet na celý víkend, nebo třeba jen v sobotu bez přespání. Přednášky: Katolická rodina v nekřesťanském světě Jak vyučovat děti náboženství Jak si zachovat víru a zdravý rozum aneb důležitost objektivní nauky Na programu je dále společný růženec, tradiční Mše sv.,…

  Read more
 • Tradiční biřmování v září 2022

  Zájemci o přijetí svátosti biřmování od tradičního katolického biksupa v tradičním ritu, přihlašte se co nejdříve, nejpozději však do 21. srpna 2022 vyplněním formuláře níže. Biřmování mají (dokonce i dle nového kodexu kanonického práva) přijmout děti od užívání rozumu, tedy ideálně ve věku 7–10 let. Biřmování však lze přijmout v každém věku, zbytečně je odkládat…

  Read more