?>
 • Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

  Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškodil. Roku 1782 jej císař Josef II. prodal v dražbě za 1 zlatý a 16 krejcarů…

  Read more
 • Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

  Svaté křižmo, jehož se z apoštolského podání užívá v Církvi Boží k biřmování a svěcení, se skládá z olivového oleje smíšeného s balzámem, což představuje mezi jiným dvě vzácné a drahé ctnosti, jež se skvěly na svaté osobě našeho Pána a jež nám obzvláště doporučil, jako by mělo naše srdce jimi býti zvláštním způsobem zasvěceno…

  Read more
 • P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

  Důvěrnosti! Tys dar Otce nebeského, Bys pozdvihla pozemského Červa k nebes výsosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys lék zdravý nemocnému, Balsám osudu raněnému, Tys podpora slabosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys bohatství chudobnému, Náhrada utiskanému, Rozkoš jistá v žalosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys úleva v strasti, kříži, Posila nesoucím tíži, Tys útěcha v ouzkosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys rada pochybujícím, Tys…

  Read more
 • Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

  Historické pojednání vyvracející lži, šířené nepřáteli Církve svaté, o účasti jesuitů na státní rekatolizaci, o jejich násilnostech vůči nekatolíkům a vůbec o jejich zhoubném působení, zejména P. Koniáše, v Čechách. Předložená historická fakta jasně dokládají, že P. Koniáš nebyl nepřítelem české literatury, ale obětavým knězem svatého života, horlícím o spásu duší. Z ukázek tvorby P. Koniáše…

  Read more
 • 24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée

  Stavitel Epée v Paříži schválil úmysl svého syna, když tento, dokončiv školy latinské, oznámil otci zcela upřímně, že ničím jiným nechce býti, než knězem. A vskutku vstoupil mladý Karel do semináře a stal se duchovním. – Bůh měl s mladým dělníkem na vinici své dalekosáhlý záměr. V téže ulici, kde bydlel mladý kněz Karel Epée, žila…

  Read more